Seychellernes befolkning - Historie

Seychellernes befolkning - Historie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

SEYCHELLES

Befolkning:

87.476 (estimat fra juli 2009)

landes sammenligning med verden: 198

Aldersstruktur:

0-14 år: 22,8% (mand 10.201/kvinde 9.732)
15-64 år: 70,1% (mand 31.870/kvinde 29.439)
65 år og derover: 7,1% (mand 2.321/kvinde 3.913) (skøn fra 2009)

Medianalder:

i alt: 31,4 år
mand: 30,9 år
kvinde: 32 år (2009 estim.)

Befolkningsvækst:

0,999% (2009 estim.)

lande sammenligning med verden: 125

Fødselsrate:

15,87 fødsler/1.000 indbyggere (skøn i 2009)

landes sammenligning med verden: 134

Dødelighed:

6,93 dødsfald/1.000 indbyggere (estimat fra juli 2009)

landes sammenligning med verden: 136

Netto migrationsrate:

1,05 migrant (er)/1.000 indbyggere (estimeret i 2009)

landes sammenligning med verden: 56

Urbanisering:

bybefolkning: 54% af den samlede befolkning (2008)
urbaniseringshastighed: 1,4% årlig ændringstakt (2005-10 estim.)

Kønsforhold:

ved fødslen: 1,03 han/hun
under 15 år: 1,05 han/hun
15-64 år: 1,08 han/hun
65 år og derover: 0,59 han/hun
samlet befolkning: 1,03 mand (er)/hun (2009 skøn)

Spædbarnsdødelighed:

i alt: 12,3 dødsfald/1.000 levendefødte
landes sammenligning med verden: 142
mand: 15,44 dødsfald/1.000 levendefødte
kvinde: 9,06 dødsfald/1.000 levendefødte (skønnet i 2009)

Forventet levetid ved fødslen:

samlet befolkning: 73,02 år
landes sammenligning med verden: 112
mand: 68,33 år
kvinde: 77,85 år (skønnet i 2009)

Samlet fertilitetsrate:

1,93 børn født/kvinde (skøn fra 2009)

landes sammenligning med verden: 138

HIV/AIDS - forekomst af voksne:

NA

HIV/AIDS - mennesker, der lever med HIV/AIDS:

NA

HIV/AIDS - dødsfald:

NA

Nationalitet:

substantiv: Seychellois (ental og flertal)
tillægsord: Seychellois

Etniske grupper:

blandet fransk, afrikansk, indisk, kinesisk og arabisk

Religioner:

Romersk-katolske 82,3%, anglikanske 6,4%, syvende dags adventist 1,1%, andre kristne 3,4%, hinduer 2,1%, muslimske 1,1%, andre ikke-kristne 1,5%, uspecificerede 1,5%, ingen 0,6%(folketælling fra 2002)

Sprog:

Kreolsk 91,8%, engelsk 4,9% (officiel), andre 3,1%, uspecificeret 0,2% (folketælling fra 2002)

Literacy:

definition: 15 år og derover kan læse og skrive
samlet befolkning: 91,8%
mand: 91,4%
kvinde: 92,3% (folketælling i 2002)

Skolelevetid (primær til videregående uddannelse):

i alt: 15 år
mand: 14 år
kvinde: 15 år (2007)

Uddannelsesudgifter:

6,5% af BNP (2006)

landes sammenligning med verden: 31

Befolkningen på Seychellerne kaldes Seychellois. De er en blanding af asiater, afrikanere, europæere. Fransk og engelsk er landets officielle sprog.
BEFOLKNINGSGRAF


Seychellerne

Fængsler/varetægtsfængslede før retssagen

Nedenstående tabel giver en indikation af den seneste udvikling i befolkningen før retssager/varetægtsfængslinger. Den sidste række viser de seneste tilgængelige tal.

Den består af antallet af fængselsforhold/varetægtsfængslede i fængselsbefolkningen på en enkelt dato i året (eller det årlige gennemsnit) og den procentdel af den samlede fængselsbefolkning, som for-/varetægtsfængslede udgjorde den dag.

Den sidste kolonne viser befolkningsprocenten før forsøg/varetægtsfængsling pr. 100.000 af den nationale befolkning.

Nummer i
forundersøgelse/varetægtsfængsling
fængsling

Procent
af i alt
fængselsbefolkning

Forhør/varetægtsfængsling
befolkningstal
(pr. 100.000 af
national befolkning)

Det skal bemærkes, at antallet af fængsler forud for retssagen/varetægtsfængslingen svinger fra dag til dag, måned til måned og år til år. Følgelig giver ovenstående tal en indikation af tendensen, men billedet er uundgåeligt ufuldstændigt.

Befolkningsprocenten før forsøg/varetægtsfængsling beregnes på grundlag af den nationale befolkningssum. Alle nationale befolkningstal er uundgåeligt skøn, men de estimater, der bruges i World Prison Brief, er baseret på officielle nationale tal, FN -tal eller tal fra andre anerkendte internationale myndigheder.

Kvindelig fængselspopulation: tendens

Tabellen nedenfor giver en indikation af udviklingen i den kvindelige fængselsbestand. Den sidste række viser de seneste tilgængelige tal.

Den består af antallet af kvindelige fanger i fængselsbefolkningen på en enkelt dato i året (eller det årlige gennemsnit) og procentdelen af ​​den samlede fængselsbefolkning, som kvindelige fanger udgjorde den dag.

Den sidste kolonne viser den kvindelige fængselsbefolkning pr. 100.000 af den nationale befolkning.

Antallet af
kvinde
fanger

Procent
af i alt
fængselsbefolkning

Kvindeligt fængsel
befolkningstal
(pr. 100.000 af
national befolkning)


Befolkning i Seychellerne 2021

Seychellerne, officielt Republikken Seychellerne, er et øhavsland i Det Indiske Ocean ved den østlige kant af Det Somaliske Hav. Den består af 115 øer og den mindste befolkning i ethvert suverænt afrikansk land. Ifølge World Population Prospects, 2019 af De Forenede Nationer, befolkningen på Seychellerne i 2020 er 98.340 (98 tusinde)

Kilde: World Population Prospects 2019

Læs om toplande efter befolkning 2021

Seychellernes befolkning 2021

Seychellerne har en befolkningstilvækst i 2020-2021 på -0,11%. Den anslåede befolkning i 2021 er 37.797.000 (37.8 millioner). Det samlede areal på Seychellerne er 455 km2 (176 kvadratkilometer) & Seychellernes befolkningstæthed er 214 pr. Km 2 (554 personer pr. Mi 2).

Befolkning på i 2021 – 3,78 Crores (Ca.)
Seychellerne 2020 Befolkning
Total befolkning 98.340 (98 tusinde)
Global rang 200
Andel af World Pop.
Land område 311.888 kvadratkilometer (120.421 kvadratmeter)
Område Rang 181
Pop. Massefylde 214 personer/kvm. km
HovedstadVictoria

Kilde: World Population Prospects 2019

Seychellernes demografi
Fertilitet* 2.46
Spædbarnsdødelighed ** 9.9
Medianalder 41,7 år
Forventede levealder 73,74 år
Bybefolkning 56%

*Fertilitet, gennemsnitligt antal børn født af kvinder i deres reproduktive år.

** Spædbørnsdødelighed er antallet af dødsfald pr. 1.000 levendefødte børn under et år.

Religion i Seychellerne

Religion i Seychellerne

 • Romersk katolicisme – 76,2%
 • Anglikansk – 6,1%
 • Andet kristent – 6,9%
 • Hinduisme – 2,4%
 • Islam – 1,6%
 • Andet – 1,1%
 • Ingen religion – 0,9%
 • Ikke angivet – 4,8%

Kilde: Wikipedia

Top byer i efter befolkning

Læs mere om toplande i befolkningen

Du kan måske også lide

Befolkning ved Elfenbenskysten 2021 | Côte d ’Ivoires befolkning

Befolkning i Mali 2021

Befolkning i Guatemala 2021

Politistationer Info

Generel information om politistationer i indiske byer

Politistationer i Tirupati

Politistationer i Tirupati leder du efter oplysninger om politistationer i Tirupati City? Urban Politi i Tirupati


Oversigt

Republikken Seychellerne ligger nordøst for Madagaskar, en øgruppe på 115 øer med næsten 98.000 borgere, hvoraf tre fjerdedele bor på hovedøen Mahé. Seychellerne har det højeste bruttonationalprodukt (BNP) pr. Indbygger i Afrika med 12,3 milliarder dollar (2020).). Seychellerne er stærkt afhængige af turisme, og klimaændringer udgør langsigtede bæredygtighedsrisici.

Uafhængig siden 1976 er Seychellerne et relativt ungt demokrati: Det første præsidentvalg med flere partier blev afholdt i 1993 efter vedtagelsen af ​​en ny forfatning. Det seneste præsident- og parlamentsvalg fandt sted i oktober 2020. Valget bragte en oppositionskandidat, Wavel Ramkalawan, til formandskabet for første gang siden indførelsen af ​​demokratiske valg. Ramkalawans parti, Linyon Demokratic Sesel, vandt også flertallet af mandaterne i det nationale parlament.

Økonomisk udvikling og udsigter

Efter den økonomiske krise og deraf følgende misligholdelse af statsgælden i 2008 gjorde Republikken Seychellerne gennem et forsigtigt reformprogram betydelige fremskridt med at opnå økonomisk stabilitet og finanspolitisk bæredygtighed. Som et resultat voksede økonomien med en gennemsnitlig rente på 4,2% om året mellem 2009 og 2019.

Det økonomiske og sociale chok fra COVID-19 (coronavirus) på Seychellois økonomi er alvorligt. Den økonomiske vækst faldt betydeligt i 2020 til -13,5% fra 3,9% i 2019 på grund af de betydelige forstyrrelser i de økonomiske aktiviteter på Seychellerne, drevet af lavere turistaktiviteter, der faldt med mere end 60%. Derudover udvidede finanspolitiske underskud til 22,6% af bruttonationalproduktet (BNP) i 2020 på grund af lavere indtægter og højere COVID-19-relaterede udgifter og forventes at blive 15,3% i 2021. Genopretning forventes gradvist at begynde i 2021 drevet af en genoptagelse af turismen og relaterede kapitalstrømme. Hvis de fattige ikke antages, forventes de fattige at have en uforholdsmæssig stor indvirkning på det økonomiske chok. Ifølge husstandsundersøgelsen fra 2013 har omkring seks ud af 10 fattige personer et job, mest i uformelle aktiviteter i servicesektoren, der forventes at opleve betydelige fald.

Udviklingsudfordringer

Selvom den umiddelbare prioritet er inddæmning af COVID-19 og genopretning fra dens økonomiske og sociale indvirkning på landet, er fokus på længere sigt strukturelle spørgsmål også berettiget til en stærk og modstandsdygtig genopretning.

Blandt Seychellernes udviklingsudfordringer er vigtigheden af ​​at fokusere på større produktivitet, deltagelse og ydeevne i økonomien som midler til at øge fælles velstand. Nogle af de største institutionelle udfordringer i denne henseende er navnlig barrierer for at åbne og drive virksomheder, ineffektivitet i forvaltningen af ​​den offentlige sektor, såsom begrænset statistisk kapacitet, mulighed for en mere strategisk og bæredygtig tilgang til social beskyttelse samt behovet for at udvide adgangen til kvalitetsuddannelse og kompetenceudvikling. Tilpasning til klimaændringer, herunder gennem styrket katastrofeberedskabssystemer og forbedret kystforvaltning, er også nøglen.

World Bank Group Engagement i Seychellerne

Det overordnede mål med Verdensbankgruppens (WBG) Seychelles Country Partnership Framework FY18-FY23, udarbejdet i tæt samråd med regeringen, den private sektor og andre udviklingsinteressenter, er at konsolidere landets vej til inklusiv og bæredygtig velstand. Til dette formål afgrænser strategien to gensidigt forstærkende fokusområder, nemlig fælles velstand og inklusion og offentlig præstation. Dette indebærer omlægning af kerneøkonomien inden for fiskeri og turisme til bæredygtighed og inklusion i overensstemmelse med regeringens flagskibsprogram for den blå økonomi og til at styrke forvaltningen og modstandsdygtigheden over naturlige begavelser.

CPF støtter et fokusskift mod opbygning af menneskelig kapital i de nederste 40% af befolkningen for at sætte dem i stand til at deltage i nye ekspanderende muligheder. Endelig søger det at konsolidere modstandskraft i de offentlige finanser ved at øge deres effektivitet, forbedre statens lovgivningsmæssige kapacitet til at fremme plads til den private sektor og danne grundlag for gennemsigtighed og ansvarlighed.

Som et middel til at understøtte landets reaktion på det sociale og økonomiske nedfald forårsaget af COVID-19 udbetalte WBG et katastrofeudlån på 7 millioner dollars (Cat-DDO) i april 2020 og yder yderligere en kredit på 15 millioner dollars fra International Bank for Reconstruction og udvikling (IBRD) i juli 2020. Udviklingspolitisk udlån bruges til at forbedre landets reaktionsmekanismer inden for sundhed, social beskyttelse og den private sektor og til at støtte landets genopretning efter krisen gennem styrket finansielle systemer og klimamodstandsdygtighed.

Under programmet for fiskeristyring og fælles vækst i det sydvestlige indiske hav (SWIOFish3) støtter banken forvaltning og bevarelse af havområder og styrker værdikæder for skaldyr i Seychellerne. Projektet er medfinansieret af en Seychelles Blue Bond ($ 15 millioner), som understøttes af en garanti på $ 5 millioner fra International Bank of Reconstruction and Development og et yderligere koncessionslån på $ 5 millioner fra Global Environment Facility (GEF). Denne første suveræne blå obligation nogensinde blev udstedt af Seychellernes regering i oktober 2018. Den blå obligation er en innovativ finansieringsmekanisme til at mobilisere private sektors investeringer til støtte for havets økonomi. Provenuet bruges til at kapitalisere en Blue Grants Fund og en Blue Investment Fund, der forvaltes af Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust (SeyCCAT) og Development Bank of Seychelles (DBS).

Indtægterne fra obligationen vil omfatte støtte til udvidelse af havbeskyttede områder, forbedret styring af prioriteret fiskeri og udvikling af Seychellernes blå økonomi gennem aktiviteter som f.eks. Fremme af bedste praksis, implementering af fiskeriforvaltningsplaner, genopbygning af bestande, forbedring af værdi -kæder og akvakulturudvikling.

Verdensbanken arbejder i samarbejde med andre udviklingspartnere på Seychellerne, herunder med Den Internationale Valutafond (IMF).


UNESCO: Seychellerne er det eneste land i Afrika, der opnår uddannelse for alle


(Seychelles News Agency) - Seychellerne er det eneste land i Afrika, der allerede har opnået fuldt ud uddannelse for alle, på linje med de seks Uddannelse For Alle (EFA) mål fastsat af De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur, UNESCO, for opnåelse i 2015, ifølge en ny rapport udgivet af UNESCO'S regionale kontor i Dakar.

Ifølge den seneste statistik i 2012 er niveauet på læsefærdigheder i Seychellerne har nået 94 procent.

I Verden Uddannelse Forum (Dakar, 2000), 164 regeringer fra hele verden lovede at opfylde seks EFA -mål inden 2015.

Målene er: at forbedre tidlig barndomsomsorg og uddannelse sikre, at alle børn har adgang til gratis obligatorisk primær uddannelse imødekomme læringsbehov for unge og voksne og opnå en 50 procent forbedring i vokseniveauer læsefærdigheder opnå ligestilling mellem kønnene i uddannelse i 2015 og forbedre alle aspekter af kvaliteten af uddannelse, især i læsefærdigheder, regning og vigtige livsfærdigheder.

Hvad angår resten af ​​Afrika, rapporten offentliggjort af UNESCORegionskontoret i Dakar siger, at udfordringerne stadig er skræmmende, da folkeskolecyklussen i øjeblikket afsluttes af mindre end 70 procent af de afrikanske børn i primæralderen. Dakar -kontoret anslår, at 53 millioner børn og unge ikke er i skolesystemet. Ud over disse tal er 182 millioner voksne analfabeter,

UNESCO siger, at hvis den nuværende fremskridt fortsætter, kan kun 31 ud af 44 afrikanske lande nå EFA -målene inden 2020.

Rapporten blev offentliggjort før en Global Uddannelse for Alle-møde, der skal finde sted i Muscat, Oman, fra 12.-14. maj 2014.

”Vi er nået langt, og der er opnået store fremskridt, men Uddannelse for All in Africa forbliver en ufærdig forretning, ”sagde direktøren for UNESCO Dakar, Ann Therese Ndong-Jatta, i et videointerview i anledning af rapporten.

UNESCO har forsøgt at fremskynde fremskridt i Afrika ved at implementere en ramme kendt som Big Push i oktober 2012. I marts 2013 mødtes afrikanske lande i Dakar for at udvikle nationale planer for accelerationsprocessen.

Samtidig har organet erkendt behovet for at flytte fra globale mål til mål, der er mere opnåelige i forskellige regioner.

”I en situation på 20 år Uddannelse for Alle og kun et afrikansk land har nået målet, det er en klar indikation på, at der sandsynligvis er noget galt med målet. I post-2015 er vi nødt til at gøre målene mere realistiske i forhold til konteksten og realiteterne i de forskellige regioner, "tilføjede Ndong-Jatta.

De små afrikanske øer ' uddannelse politikker

Nogle ældre generationer af Seychellois modtog lidt eller ingen formel uddannelse i løbet af deres ungdom, men et regeringsdrev i slutningen af ​​1980'erne for at forbedre den voksne læsefærdigheder sats overbeviste mange voksne om at deltage i voksen læsefærdigheder klasser, hvilket forbedrede hastigheden dramatisk i begyndelsen af ​​halvfemserne.

I Seychellerne i dag, et gratis system uddannelse har været gældende siden 1981, hvilket er obligatorisk op til 16 år og gratis gennem gymnasiet indtil 18. Elever skal betale for uniformer, men ikke for bøger eller undervisning.

Der er 33 offentlige skoler i skærgården. Der er dog 3 private skoler, der tilbyder folkeskole og gymnasium for dem, der har en højere indkomst.

Siden september 2009 begyndte øen i Det Indiske Ocean også at tilbyde tertiær uddannelse efter oprettelsen af ​​University of Seychelles.


 • Region: Afrika
 • Befolkning: 96.762 (2018)
 • Areal: 452 kvadratkilometer
 • Hovedstad: Victoria
 • Tilsluttet Commonwealth: 1976, efter uafhængighed fra Storbritannien
 • Commonwealth Youth Index: 30 ud af 49 lande

Menneskerettigheder

Rådgivere ved Commonwealth Small States Office (CSSO) i Genève hjalp Seychellerne med at forberede sig på at rapportere om menneskerettigheder i landet under FN's Universal Periodic Review (UPR) proces.

Lovreform

Sekretariatet rådgav Seychellerne om reform af dets love om cyberkriminalitet og intellektuel ejendomsret. Det hjalp også Seychellerne med at udarbejde en lov til at løse problemet med mandlig vold mod kvinder og piger.

Bekæmpelse af korruption

Sekretariatet fremstillede en publikation om antikorruption, der omfattede Seychellerne som et casestudie. Det sendte også en ekspert til at hjælpe undersøgelser i Seychellernes anti-korruptionskommission.

Uddannelse

Sekretariatet hjalp Seychellerne med at styrke skoleråd og opbygge færdigheder til at forbedre statslige skoleledelse.

Ligestilling

Sekretariatet hyrede en konsulent til at hjælpe Seychellerne med at indsamle data til måling af de økonomiske omkostninger ved vold mod kvinder og piger (VAWG). Det udviklede et værktøj til at måle denne pris med Seychellerne som det første casestudie.

Handle

I 2019 rådgav sekretariatet Seychellerne om reformer og tvister, handelsforhandlinger og nye handelsspørgsmål i Verdenshandelsorganisationen.

Bæredygtig udvikling

I 2018-19 sendte sekretariatet en ekspert til Seychellerne for at rådgive om at bruge sine havressourcer bæredygtigt. Det hjælper også Seychellerne med at dele viden om bæredygtig energi med andre medlemsstater.

Blue Charter

Seychellerne kæmper for Action Group on Marine Protected Areas (MPA'er).

I 2020 afsatte ønationen 30 procent af sit marine territorium, eller omkring 410.000 kvadratkilometer, til at blive lovligt beskyttet mod aktiviteter, der skader havmiljøet.

Seychellernes opnåelse af dækning på 30 procent er langt over internationale mål på 10 procent ved udgangen af ​​2020.

Seychellerne er også medlem af Commonwealth Clean Ocean Alliance, Ocean Acidification, Sustainable Aquaculture og Sustainable Blue Economy Action Groups.


Victoria

I den nordøstlige del af Mahé, der på den ene side grænser op til stejle bjergskråninger, er hovedstaden i Republikken Seychellerne. Ved første øjekast er det ikke rigtigt klart, hvor vigtig byen er, da landets kulturelle og administrative centrum kun er to dusin gader, som ikke kun kendetegner den hyggelige stemning i byen, men selve Seychellois livsstil. Med ånden fra 'Beauty Acts Silently', der kører gennem byens årer, vil besøgende kæmpe for at finde noget med hensyn til parkeringshuse, neonskilte eller showmanship generelt har byen kun to lyskryds! Når det er sagt, er Victoria med omkring 25.000 indbyggere stadig den største bosættelse på Seychellerne og den eneste by. Dets fundament går tilbage til den franske bosætterperiode i 1778, før det senere fik sit navn af briterne efter dronning Victoria.

I disse dage er denne 'bagvand' vokset op med en lille, livlig marked tilbyder fisk, frugt og grønt, restauranter, kontorer, banker og butikker. I den østlige kant åbner Victoria op til havnen og havet, der indeholder Sainte Anne Marine National Park. Det Ny mole glæder sig over krydstogtskibe, store fragtskibe og tankskibe, der fungerer som landets vigtigste handelshavn. Med hensyn til eksport sælger Seychellerne krydderier, vanilje, kokosnødder, kokosolie, sæbe, tun og kanelbark. Byens omkringliggende byområde indeholder mange faciliteter og attraktioner, herunder International lufthavn, det Botanisk Have, a universitet, museer, steder for tilbedelse, kontorer tilhørende turistvirksomheder, flyselskaber og banker, og endelig a biograf og butikker.

Med hensyn til design er byen mest domineret af sten- og træhuse fra begyndelsen af ​​det 20. århundrede, der tegner et farverigt billede takket være deres farverige facader, skodder og balustrader. Når du går gennem gaderne forbi disse bygninger, vil du helt sikkert få duften af ​​forskellige spændende krydderilomaer, der ofte kommer fra små købmandsforretninger, hvor du kan få forsyninger. Om morgenen omkring kl. 8.00 og om eftermiddagen kl. 16.00 vil du sandsynligvis bemærke en mere livlig version af Victoria. På dette tidspunkt handler mange mennesker eller drikker kaffe. Når det er sagt, varer dette drama ikke særlig længe, ​​for de fleste virksomheder lukker deres skodder kl. 17.00 (eller senest kl. 18.00), og Seychellernes hovedstad lukker for aftenen. På dette tidspunkt kan du vælge at afslutte din dag med en eksotisk cocktail i en lille bar eller på havnen, eller se efter aftenunderholdning på natklubben eller i spilleautomaten.

Victoria har to hovedcentre, hvoraf det ene kredser om Klokke tårn, en kopi af klokketårnet ved Vauxhall Bridge i London og et symbol på Seychellerne, der ligger midt i den nordlige rundkørsel. I dette område kan du finde banker, posthuset, Justice Palace og snackrestauranten Pirates Arms på Independence Avenue.

Næsten overfor er her Nationalmuseet, mens lidt længere hen ad vejen ligger nogle rejsebureauer og turistinformationscentret, hvor du kan finde kort til vandrestier. Det andet center omgiver Sir Selwyn Selwyn Clarke Market, som ligger omkring fem minutters gang fra klokketårnet. Dette marked er et besøg værd, især tidligt en lørdag formiddag, hvor der tilbydes en sand aktivitet, herunder fisk, krydderier og eksotiske frugter til salg.

Fra markedet, tag nordpå på Revolution Avenue, hvor flere snackrestauranter, rejsebureauer og et stort supermarked venter. Denne vej fører ud af byen over St. Louis -passet, før den slinger ned i Beau Vallon. Fra toppen her, omkring 300 meter over havets overflade, kan besøgende beundre Victoria ved at gå en tur under toppen af ​​Trois Frères -bjergene.

Gennem landgenvinding blev der skabt nye områder i den nordlige del af havnebassinet, hvorpå der blev bygget et stort sportskompleks, tennisbaner, et svømmecenter og en multifunktionshal. I processen blev det tilstødende distrikt i Roche Caiman så omkring 2.000 boligenheder springe op, noget som den stadigt voksende by desperat havde brug for, og som bremsede byggeriet i Mahés bjergrige områder. Eden Island, der ligger syd for Victoria, er en mere up-market version af dette nye boligområde, der byder på moderne design, luksusvillaer, elegante barer og restauranter, en lystbådehavn og et indkøbscenter.

Victoria er utvivlsomt værd at udforske lidt nærmere, og her er et par steder, der tilbyder spændende kulturelle og historiske oplysninger til Seychellernes feriegæster.

Arul Mihu Navasakthi Vinayagar -templet

Et af de mest besøgte steder på Seychellerne og et af de mest beundrede, bestemt af fotografer, er det farverige, dekorerede templetag til den hinduistiske gud Vinayagar. Denne farvestrålende konstruktion på Quincy Street blev bygget i 1992 og fungerer som tilbedelsessted for omkring 5.000 hinduer, der bor i Victoria. Dem, der er villige til at tage skoene af og efterlade dem ved indgangen, kan besøge det lille tempel uden for ceremoniens timer.

Bel Air kirkegård

Beliggende på Bel Air Road er et område, der indeholder smuldrende grave og sarkofager, hvor borgerne fra Victorias første dage blev begravet. Blandt dem var en mytisk person kaldet 'Giant of Bel Air'. Det fortælles, at han var næsten 3 meter høj, kun 16 år gammel, kunne bære store fiskerbåde alene og løftede poser med ris med kun en finger. Hans grav er placeret i den centrale, forhøjede del af kirkegården, og kirkegården generelt er et Seychelles nationalmonument.

Kirkegården er det ældste historiske sted i Seychellerne

Bicentennial Monument

Denne statue kan findes på Frihedspladsen, i den østlige ende af Independence Avenue. Statuen består af tre par forlængede hvide vinger og blev bygget i 1978 for at fejre 200 -årsdagen for Victoria. Monumentet blev skabt af den italienske kunstner Lorenzo Appiani, der boede på Seychellerne dengang. De tre fløje symboliserer oprindelsen til Seychellernes befolkning og repræsenterer de tre kontinenter repræsenteret i landet: Afrika, Europa og Asien.

Klokke tårn

Midt i krydset mellem Independence Avenue og Albert Street står klokketårnet (fransk: l'Horloge, kreolsk: Lorloz), nu et symbol på øens hovedstad. Det blev rejst i 1903 for at ære dronningen. På trods af at det ofte tog navnet 'Little Big Ben', er det faktisk baseret på det mindre berømte klokketårn i London, der ligger i krydset mellem Victoria Street og Vauxhall Bridge Road siden 1897. Tidens guvernør så uret på et besøg til London og beordrede, at den mindre kopi skulle laves. En særlig finurlighed ved uret er, at det slår to gange i timen, i stedet for en gang, inspirerer omkvædet i sangen "Going back to Seychelles, where the clock slår two".

Klokketårnet i Victoria

Vor Frue katedral for den ubesmittede undfangelse

Den største katolske kirke på Seychellerne, bygget i 1892 og renoveret i midten af ​​1990'erne, ligger i en let forhøjet position i udkanten af ​​byen. Katedralens design går tilbage til Seyhellois -arkitekten Gilbert Frichot, mens løvhuse og døre blev designet af billedhuggeren Egbert Marday. Strålende farver skinner gennem bygningens farvede vinduer, som er omgivet af en smuk have. Ved siden af ​​katedralen ligger præsthuset i to etager, La Domus, bygget i 1934. Dette hus består af granit og kan med rette påstås at være en af ​​de mest imponerende bygninger på Seychellerne. Kirken fungerer som et stille, kontemplativt rum, ikke langt fra travlheden på markedet, og et, der primært bruges af kvinder til tilbedelse eller til at lægge blomster. Klokketårnet ligger bag bygningen, og dateres tilbage til 1898, mens det lille hus ved siden af ​​blev bygget i 1933. Selve kirken er stor nok til omkring 700 tilbedere.

Vor Frue katedral for den ubesmittede undfangelse

Kenwyn House

Ved siden af ​​Cable & Wireless-bygningen er Kenwyn House, renoveret for at forblive i overensstemmelse med sin oprindelige stil og uden tvivl en af ​​de smukkeste bygninger med fransk kolonial arkitektur. Indenfor finder du en eksklusiv souvenirbutik, hvor du kan købe dyrebare ting som f.eks. Sydafrikanske smykker, mens husets kunstgalleri viser maleriudstillinger fra Seychellois.

Udstilling i Kenwyn House

Moske i Victoria

Mahé er hjemsted for mange forskellige religiøse overbevisninger, som eksisterer i harmoni, derfor denne lille moske i Victoria. Bygningens forgyldte kuppel står virkelig i kontrast til det grønne, der omgiver det.

Nationalmuseet for historie

Her kan du opdage mere om byens historie og udvikling. Forhistoriske kort, gamle skydevåben og andre varer er blandt udstillingerne, der vises i Nationalbibliotekets moderne bygning.

Nationalhistorisk museum ligger inde i National Cultural Center

National Botanisk Have

Byens grønne juvel bør helt sikkert være på dagsordenen for alle, der besøger Mahé. Her kan du få et overblik over de forskellige Seychellernes flora -arter samt opdage nogle af de lokale dyreliv. Ved indgangen kan du hente en brochure med detaljer om de indenlandske og fremmede plantearter (i alt omkring 500 planter), herunder 40 arter af palmetræer. Hvis du vil se alt, anbefaler vi en eller to timer. Nogle af de smukke seværdigheder, der tilbydes, omfatter brødfrugter, papaya og muskatnødtræer, indisk tamarind, eksotiske planter og prydplanter og selvfølgelig den berømte Coco de Mer -palme. Udover det tilbyder den omfattende orkidehave 150 forskellige arter, mens indfødte fugle og flagermus kan beundres i havernes øvre regioner. Turen afsluttes med et stort kabinet, hvor der bor kæmpe Aldabra skildpadder.

National Botanisk Have

Haven blev grundlagt i 1901 af botanikeren Paul Dupont fra Mauritius, der ønskede at henlede opmærksomheden på monokulturen af ​​kokos- og vaniljedyrkning på Seychellerne. I dag fremmer dette tilflugtssted på 10.000 kvadratmeter biodiversitet og bevarelse. Planterne, som Dupont havde med sig, danner grundlaget for nutidens park, som findes på Mont Fleuri Road, syd for byen. På sit højeste punkt kan du købe varme og kolde drikke samt frokost og middag.

Nationalbibliotekets bygning

En moderne stål/glas struktur, der ligger på hjørnet af Francis Rachel Street/4th June Avenue huser et omfattende bibliotek. Enhver, der ønsker at fordybe sig i Seychellernes historie, geografi, kultur eller litteratur i omgivelser med aircondition, bør stoppe her under deres rejse. Siden 1995 har arkivet været åbent for offentligheden, og der er gratis adgang.

Nationalbibliotekets bygning

Seychellernes naturhistoriske museum

Ved siden af ​​hovedpostkontoret på Independence Avenue er et lille museum, der indeholder kopier, billeder, planter og taxidermierede dyr. Selvom det ikke er den mest spændende udstilling, vil alle interesserede i historie eller geografi finde noget at nyde her, med skibsmodeller, kort, fotografier, tegninger og dokumenter fra historiske perioder. Den såkaldte 'Pierre de Possession' - 'Beslaglæggelsens sten' - er sandsynligvis den vigtigste udstilling. Denne sten blev installeret i 1756 for at symbolisere seychellernes besiddelse af den franske kongefamilie. En anden udstilling er den 180 millioner år gamle granitsten, der blev fundet i 1981 under testboring efter olie. Dette tjener som bevis på, at klipperne i Seychellerne og det plateau, som øerne står på, er blandt de ældste formationer på Jorden, samt styrker teorien om, at øerne tidligere var en del af Gondwana, superkontinentet.

Seychellernes naturhistoriske museum

Statens hus

Omkring 200 m vest for klokketårnet ligger en indgangsport, bag hvilken en frodig, anlagt have og et stathus, bygget i 1913, kan findes. Tidligere var de britiske guvernørers residens, siden 1970'erne har bygningen fungeret som præsidentens hjem og arbejdsområde, så man generelt kun kan se det på afstand. Når det er sagt, kan det nogle gange være umagen værd at bede i et af byens rejsebureauer om deres hjælp til at komme lidt tættere på, da den herlige idyl, der findes på stedet, er enestående smuk. Alle regeringens gæster har i årenes løb afleveret forskellige gaver, herunder blomster, buske og træer, og alle disse har fået et sted her og er omhyggeligt vedligeholdt.

St. Paul's Cathedral

Denne kirke ligger på Revolution Avenue, overfor klokketårnet, og er den ældste og største anglikanske kirke på Seychellerne og betragtes som det andet vartegn i skærgården. Kirken blev indviet i 1859 af den første anglikanske biskop af Mauritius og blev genstand for en renovering i begyndelsen af ​​det 21. århundrede, og har nu plads til 800, dobbelt så mange som før. Siden 1920 har Seychellerne og Mauritius delt deres eget bispedømme, hvor St. Paul fungerede som den anden bispestol.

Sir Selwyn Selwyn Clarke Market

One of the two 'city centres' in Victoria runs through the middle of the city in the shade of a large mango tree, around the Sir Selwyn Selwyn Clarke Market. Built in 1840, the market was named after a French governor who built the stands himself for the local farmers and fishermen to use to sell their goods. Nowadays, the stalls have become more commercial, and are rarely run by the farmers themselves, but rather by merchants. Even early in the morning, the market is awash with people and stalls containing fruits, vegetables, spices, and artisanal works. The colourful, aromatic displays consist of limes, bananas, papaya, mango, passion fruit, guava, pineapple, sweet potato, aubergine, breadfruit, fish, chilli, star anise, tamarind, cinnamon, vanilla pods, hats, baskets, carvings, postcards, clothing, and much more! From the first floor of the market, you can look down on the hustle and bustle below, as well as enjoy souvenir shops and craft booths. Besides that, there's a quality café where you can sit and enjoy the intense colours, sounds, and smells of the market while enjoying breakfast or a snack for lunch.


Seychelles Government, History, Population & Geography

Miljø — internationale aftaler:
fest til: Biodiversity, Climate Change, Desertification, Endangered Species, Hazardous Wastes, Law of the Sea, Marine Dumping, Nuclear Test Ban, Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Whaling
underskrevet, men ikke ratificeret: Climate Change-Kyoto Protocol

Geografi —bemærk: 40 granitic and about 50 coralline islands

Befolkning: 78,641 (July 1998 est.)

Aldersstruktur:
0-14 år: 30% (male 11,787 female 11,694)
15-64 år: 64% (male 24,555 female 25,681)
65 år og derover: 6% (male 1,700 female 3,224) (July 1998 est.)

Befolkningsvækst: 0.67% (1998 est.)

Fødselsrate: 19.71 births/1,000 population (1998 est.)

Døds rate: 6.61 deaths/1,000 population (1998 est.)

Netto migrationsrate: -6.36 migrant(s)/1,000 population (1998 est.)

Kønsforhold:
ved fødslen: 1,03 han/hun
under 15 år: 1 male(s)/female
15-64 år: 0.95 male(s)/female
65 år og derover: 0.52 male(s)/female (1998 est.)

Spædbarnsdødelighed: 17 deaths/1,000 live births (1998 est.)

Forventet levetid ved fødslen:
samlet befolkning: 70.76 years
han: 66.13 years
kvinde: 75.53 years (1998 est.)

Samlet fertilitetsrate: 1.98 children born/woman (1998 est.)

Nationalitet:
navneord: Seychellois (singular and plural)
tillægsord: Seychellerne

Etniske grupper: Seychellois (mixture of Asians, Africans, Europeans)

Religioner: Roman Catholic 90%, Anglican 8%, other 2%

Sprog: English (official), French (official), Creole

Literacy:
definition: age 15 and over can read and write
samlet befolkning: 58%
han: 56%
kvinde: 60% (1971 est.)

Landenavn:
konventionel lang form: Republic of Seychelles
konventionel kort form: Seychellerne

Regeringstype: republik

National hovedstad: Victoria

Administrative afdelinger: 23 administrative districts Anse aux Pins, Anse Boileau, Anse Etoile, Anse Louis, Anse Royale, Baie Lazare, Baie Sainte Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel Ombre, Cascade, Glacis, Grand' Anse (on Mahe Island), Grand' Anse (on Praslin Island), La Digue, La Riviere Anglaise, Mont Buxton, Mont Fleuri, Plaisance, Pointe La Rue, Port Glaud, Saint Louis, Takamaka

Uafhængighed: 29 June 1976 (from UK)

National helligdag: National Day, 18 June (1993) (adoption of new constitution)

Forfatning: 18 June 1993

Legal system: based on English common law, French civil law, and customary law

Valgret: 17 years of age universal

Udøvende afdeling:
statschef: President France Albert RENE (since 5 June 1977) note—the president is both the chief of state and head of government
regeringschef: President France Albert RENE (since 5 June 1977) note—the president is both the chief of state and head of government
skab: Council of Ministers appointed by the president
valg: president elected by popular vote for a five-year term election last held 20-22 March 1998 (next to be held by NA 2003)
valgresultater: President France Albert RENE reelected percent of vote—France Albert RENE (SPPF) 61%, Wavel RAMKALAWAN 27%, Sir James MANCHAM (DP) 12%

Lovgivende gren: unicameral National Assembly or Assemblee Nationale (35 seats, 25 popularly elected by direct vote, 10 allocated on a proportional basis to parties winning at least 9 percent of the vote members serve five-year terms)
valg: last held 20-22 March 1998 (next to be held by NA 2003)
valgresultater: percent of vote by party—NA seats by party (elected)—SPPF 24, DP 1 seats by party (awarded)—SPPF 6, DP 1, UO 3
Bemærk: the 10 awarded seats are apportioned according to the share of each party in the total vote

Retsafdeling: Court of Appeal, judges are appointed by the president Supreme Court, judges are appointed by the president

Politiske partier og ledere: ruling party—Seychelles People's Progressive Front or SPPF [France Albert RENE] Democratic Party or DP United Opposition or UO [Wavel RAMKALAWAN] - a coalition of the following parties: Seychelles Party or PS [Wavel RAMKALAWAN], Seychelles Democratic Movement or MSPD [Jacques HONDOUL], and Seychelles Liberal Party or SLP [Ogilvie BERLOUIS] New Democratic Party [Christopher GILL (former member of DP)]

Politiske presgrupper og ledere: trade unions Roman Catholic Church

International organisation deltagelse: ACCT, ACP, AfDB, C, ECA, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, InOC, Intelsat (nonsignatory user), Interpol, IOC, NAM, OAU, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WHO, WMO, WToO, WTrO (applicant)

Diplomatisk repræsentation i USA:
missionschef: Ambassador Claude MOREL
chancery: (temporary) care of the Permanent Mission of Seychelles to the United Nations, 820 Second Avenue, Suite 900F, New York, NY 10017
telefon: [1] (212) 972-1785
FAX: [1] (212) 972-1786

Diplomatisk repræsentation fra USA: the US does not have an embassy in Seychelles the ambassador to Mauritius is accredited to the Seychelles

Flagbeskrivelse: five oblique bands of blue (hoist side), yellow, red, white, and green (bottom) radiating from the bottom of the hoist side

Økonomi —oversigt: Since independence in 1976, per capita output in this Indian Ocean archipelago has expanded to roughly seven times the old near-subsistence level. Growth has been led by the tourist sector, which employs about 30% of the labor force and provides more than 70% of hard currency earnings, and by tuna fishing, which accounted for 70% of GDP in 1996-97. In recent years the government has encouraged foreign investment in order to upgrade hotels and other services. At the same time, the government has moved to reduce the dependence on tourism by promoting the development of farming, fishing, and small-scale manufacturing. The vulnerability of the tourist sector was illustrated by the sharp drop in 1991-92 due largely to the Gulf war. Although the industry has rebounded, the government recognizes the continuing need for upgrading the sector in the face of stiff international competition.

BNP: purchasing power parity—$550 million (1997 est.)

BNP — realvækst: NA%

BNP — pr. Indbygger: purchasing power parity—$7,000 (1997 est.)

BNP — sammensætning efter sektor:
landbrug: 4%
industri: 15%
tjenester: 81% (1994)

Inflationsrate —forbrugerprisindeks: -0.3% (1995 est.)

Arbejdskraft:
i alt: 26,000 (1996)
by occupation: industry 19%, services 57%, government 14%, fishing, agriculture, and forestry 10% (1989)

Arbejdsløshedsprocent: NA%

Budget:
indtægter: $220 million
udgifter: $241 million, including capital expenditures of $36 million (1994 est.)

Brancher: fishing tourism processing of coconuts and vanilla, coir (coconut fiber) rope, boat building, printing, furniture beverages

Industriel produktionsvækst: 4% (1992)

Elektricitet —kapacitet: 28,000 kW (1995)

Elektricitet —produktion: 125 million kWh (1995)

Elektricitet —forbrug pr. Indbygger: 1,719 kWh (1995)

Landbrug —produkter: coconuts, cinnamon, vanilla, sweet potatoes, cassava (tapioca), bananas broiler chickens tuna fishing (expansion under way)

Eksport:
total værdi: $56.1 million ( f.o.b., 1995)
varer: fish, cinnamon bark, copra, petroleum products (re-exports)
partnere: France, UK, China, Germany, Japan (1993)

Import:
total værdi: $238 million (c.i.f., 1995)
varer: manufactured goods, food, petroleum products, tobacco, beverages, machinery and transportation equipment
partnere: China, Singapore, South Africa, UK (1993)

Gæld — ekstern: $170 million (1994 est.)

Økonomisk bistand:
modtager: ODA, $ NA

Betalingsmiddel: 1 Seychelles rupee (SRe) = 100 cents

Valutakurser: Seychelles rupees (SRe) per US$1׫.1901 (January 1998), 5.0263 (1997), 4.9700 (1996), 4.7620 (1995), 5.0559 (1994), 5.1815 (1993)

Regnskabsår: kalender år

Telephones: 13,000 (1995 est.)

Telefonsystem:
hjemlig: radiotelephone communications between islands in the archipelago
international: direct radiotelephone communications with adjacent island countries and African coastal countries satellite earth stationק Intelsat (Indian Ocean)

Radioudsendelsesstationer: AM 3, FM 0, shortwave 0

Radios: 35,000 (1993 est.)

Tv -stationer: 2 (in a government network)

Televisions: 6,000 (1993 est.)

Motorveje:
i alt: 280 km
brolagt: 176 km
asfalteret: 104 km (1996 est.)

Havne og havne: Victoria

Merchant marine: ingen

Lufthavne: 14 (1997 est.)

Lufthavne —med asfalterede landingsbaner:
i alt: 8
2.438 til 3.047 m: 1
914 til 1.523 m: 5
under 914 m: 2 (1997 est.)

Lufthavne —med asfalterede landingsbaner:
i alt: 6
914 til 1.523 m: 2
under 914 m: 4 (1997 est.)

Militære grene: Army, Coast Guard, Marines, National Guard, Presidential Protection Unit, Police Force

Military manpower—availability:
males age 15-49: 22,107 (1998 est.)

Military manpower—fit for military service:
males: 11,111 (1998 est.)

Militære udgifter — dollar tal: $13.7 million (1995)

Militære udgifter —procent af BNP: NA%

Tvister — international: claims Chagos Archipelago in British Indian Ocean Territory


Seychelles FactsSeychelles Animals and Plants

The many islands of the Seychelles archipelago are a sanctuary for many rare and unique animals and plants.

Seychelles colourful birds

There are also the beautiful Seychelles bird called 'Paradise Flycatcher', the black parrots and blue pigeons are just some of the many colourful birds living on the islands. The 'flying foxes' are the only wild animals on the islands.

Then there are the plankton-eating whale shark and giant tortoises which the islands are famous for. The tortoises are in fact not only huge, but also the heaviest land tortoises in the world.

Giant tortoise

Many of these giant tortoises live on Bird Island, which is known also for its millions of sooty terns.

The islands have several nature reserves to protect the rare animals and plants. Among the unique plants are the "jellyfish trees", of which are only eight trees left and there are the unique palm trees with the huge coco-de-mer frø.


The ghosts of Moyenne Island

There are a couple of stories of ghosts on Moyenne Island.

The first is that the ghost of Mary Best, an eccentric British woman who owned the island in 1910.

The second and perhaps more interesting story involves the pirates who supposedly buried treasure on the island and killed two of their men so their ghosts would protect the treasure forever. Though this is a known pirate practice, no other sign of treasure has ever been found.

There are two gravestones marked ‘unhappily unknown’ on the island, and this is where these two pirates are said to be buried.

Moyenne was owned by a British man, Brendan Grimshaw, who bought it in 1962 and lived on the island until his death in 2012. He apparently first believed in the ghosts on the island when he heard a voice one night. The ghost’s voice told him to go to Coral Cave on the island at 4 pm and that a turtle would come out and lay her eggs. When he went there at the appointed time, turtle came out at exactly that time.

Grimshaw also told tales of banging noises on his windows and doors, his bed shaking in the night and the sound of footsteps between the cemetery and his house.