Copyright Power - Historie

Copyright Power - Historie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Det Hvide Hus

"Kongressen har magt ... til at fremme videnskabens og brugskunstens fremskridt ved i en begrænset periode at sikre forfattere og opfindere eneret til deres respektive skrifter og opdagelser." Dette afsnit i forfatningen instruerer kongressen i at oprette ophavsret og patentlove. Ophavsretslove beskytter kunstneriske værker som bøger, malerier og film mod uautoriseret kopiering. Patentlove beskytter opfindelser mod at blive kopieret uden tilladelse fra opfinderen.

.


I løbet af de sidste årtier har kongressen gentagne gange forlænget ophavsretslængden, primært for at beskytte ophavsretten til virksomheder som Disney, der ikke ønskede, at ophavsretten til Mickey Mouse blev forlænget. Udvidelsen er blevet udfordret og hævder, at de lange og effektive ophavsrettigheder, der for evigt varer i strid med rammeindlæggernes bevidsthed i en "begrænset periode". Domstolene har besluttet, at det er op til kongressen at afgøre betydningen af ​​"begrænset tid".


Vælg Løsninger Vælg den ønskede løsning i venstre navigationsrude, og vælg derefter på kommandolinjen Se historien.

Vælg en løsning for at få vist Information side. Hver løsningshistorikrække er skrivebeskyttet og indeholder følgende i detaljer areal:

 • Navn. Løsningens unikke navn.
 • Starttidspunkt. Det tidspunkt, hvor operationen startede.
 • Sluttid: Det tidspunkt, hvor operationen sluttede.
 • Version. Version af løsningen.
 • Forlægger. Navnet på den udgiver, der er knyttet til operationen.
 • Operation. Handlingen, f.eks. Import, eksport eller sletning.
 • Underoperation: Betegner operationstypen, f.eks. Import af en ny løsning eller en opdatering af en eksisterende løsning.
 • Resultat. Resultatet af operationen, f.eks. Succes eller fiasko.

Se oplysninger om løsningsoperationsfejl

Nedenfor detaljer området er Flere detaljer område, der har yderligere oplysninger om løsningen, og når en løsningsoperation har en fejl, omfatter oplysningerne:


Indhold

Kolonial lov om ophavsret Rediger

Det er uklart, i hvilket omfang britisk lov om ophavsret eller kejserlig lov, begyndende med Anne -statutten fra 1709, gjaldt for dets kolonier (herunder Canada), [1], men House of Lords havde regeret i 1774 i Donaldson mod Beckett, at ophavsretten var en oprettelse af lov og kunne begrænses i dens varighed. Den første canadiske koloniale lov om ophavsret var ophavsretsloven, 1832, vedtaget af parlamentet i provinsen Nedre Canada, [2], der gav ophavsret til indbyggere i provinsen. 1832 -loven var kort og erklærede ambitioner om at fremme fremkomsten af ​​en litterær og kunstnerisk nation og at opmuntre til litteratur, boghandlere og den lokale presse. Efter at provinserne i Upper and Lower Canada (Ontario og Quebec) blev genforenet til at danne provinsen Canada, blev 1832 -loven ophævet og med mindre ændringer vedtaget som Copyright Act, 1841. [3] [4]

Loven fra 1841 gav kun ophavsret til bøger, kort, diagrammer, musikalske kompositioner, tryk, udskæringer og graveringer. Ophavsret blev kun tildelt, hvis det blev registreret og en kopi af værket deponeret på kontoret for provinsens registrator før offentliggørelsen. Forfatteren eller skaberen var forpligtet til at være bosat i provinsen for at opnå ophavsret i henhold til loven, selvom loven var uklar om, hvorvidt værket først skulle have været offentliggjort i provinsen. Formålet med de koloniale love om ophavsret var at tilskynde til trykning af bøger i Canada, selvom dette ikke blev gjort eksplicit for at undgå konflikt med kejserlig lov om ophavsret, som primært var designet til at beskytte engelske udgivere. Storbritannien krævede kraftigt garantier for, at britiske og irske undersåtter var berettigede til beskyttelse under canadisk kolonial lov om ophavsret på samme måde som beboere i den canadiske koloni var. [5]

Et år efter, at Canada vedtog loven fra 1841, vedtog det britiske parlament Copyright Act 1842. Vedtægten anvendte udtrykkeligt "alle dele af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland, Islands of Jersey og Guernsey, alle dele af øst og vest Indien og alle de kolonier, bosættelser og besiddelser af kronen, som nu er eller derefter kan erhverves ". Enhver bog udgivet i London ville derfor være beskyttet af ophavsretsloven i hele det britiske imperium, herunder Canada. [4] 1842 -loven havde en umiddelbar indvirkning på Canada og blev berygtet, fordi den reelt forbød import og salg af genoptryk af enhver bog under britisk ophavsret, der blev trykt i andre lande. Tidligere havde Canada for det meste importeret bøger fra USA, men det var nu ulovligt for canadiske købmænd at udføre denne handel. I stedet blev købmænd forpligtet til at importere bøger under britisk ophavsret fra printere i Storbritannien, selvom britiske markedspriser var uoverkommelige for de fleste indbyggere i Canada. Da britiske forlag systematisk nægtede at licensere bøger til udskrivning til canadiske printere, satte den canadiske regering spørgsmålstegn ved den ansvarlige selvstyreordning. [6] I et provokerende træk godkendte Canada en lov om at udvide loven om ophavsret til personer, der var bosiddende i Det Forenede Kongerige i 1847, og gav britiske forfattere kun beskyttelse, hvis deres værker var blevet trykt og udgivet i provinsen Canada. [7] Vedtægterne fra 1841 og 1847 blev genstand for en mindre revision i 1859, og kravet om, at værkerne skulle trykkes i Canada, begravet i teksten, blev senere bemærket og fordømt af den kejserlige britiske regering. [5]

Forbund Rediger

Ved konføderation, den britiske North America Act, 1867 tildelt den føderale regering magt til at lovgive om spørgsmål som ophavsret og patenter. I 1868 vedtog Canadas parlament ophavsretsloven af ​​1868, [8], der ydede beskyttelse for "enhver person, der er bosat i Canada, eller enhver person, der er britisk undersåt, og bosat i Storbritannien eller Irland." [9] Den genoprettede offentliggørelseskravene i statutten fra 1847, hvilket fik krav fra den britiske regering om, at Canada skulle revidere sine love for at respektere kejserlig lov om ophavsret. [10] Under kejserlig ophavsret havde London -printere monopol og tiltrak de fleste forfattere fra kolonierne til først at udgive med dem, fordi kejserlig lov om ophavsret gav beskyttelse i alle kolonier. London -printere nægtede canadiske printere tilladelsen til at udskrive bøger, der først blev udgivet i London, og forfattere havde lidt incitament til først at udgive i Canada, da kolonial lov om ophavsret kun gav beskyttelse i Canada. Den canadiske regering forsøgte at styrke den canadiske printindustri yderligere med et lovforslag fra 1872, der ville have indført en forventet licensordning, der muliggjorde en genoptryk af bøger under udenlandsk ophavsret i bytte for en fast royalty. Den britiske regering modsatte lovforslaget, og det modtog aldrig kongelig samtykke. [11]

For at opmuntre den lokale trykkeri- og forlagsindustri gjorde Canada en række diplomatiske og lovgivningsmæssige bestræbelser på at begrænse virkningerne af kejserloven fra 1842. I et kompromisaftale vedtog Canada ophavsretsloven, 1875, [12], der fastsatte en periode på otteogtyve år med mulighed for at forlænge i yderligere fjorten år for alle "litterære, videnskabelige og kunstneriske værker eller kompositioner", der blev offentliggjort oprindeligt eller samtidig i Canada, og en sådan beskyttelse var tilgængelig for alle, der har bopæl i Canada eller enhver anden britisk besiddelse, eller en borger i et fremmed land, der har en international ophavsretstraktat med Det Forenede Kongerige, men det var betinget af, at værket blev trykt og udgivet (eller genoptrykt og genudgivet) i Canada. [13] Ved at registrere sig efter den canadiske lov fik britiske og udenlandske forlag eksklusiv adgang til det canadiske marked ved at udelukke amerikanske genoptryk. [9]

I 1877 afgjorde Ontario Court of Appeal, at den kejserlige lov fra 1842 fortsat havde virkning i Canada, på trods af vedtagelsen af ​​den canadiske lov fra 1875. [14] Dette betød effektivt, at canadisk ophavsret var en lokal ordning, hvorimod kejserlig ophavsret gav generel beskyttelse i hele det britiske imperium. [15] Anvendelsen af ​​kejserlig ophavsret blev styrket af den tidligere beslutning fra House of Lords i Routledge v Lav, [16], der erklærede, at en bopæl, uanset hvor midlertidig, hvor som helst i de britiske herredømme, mens hans bog blev udgivet i Det Forenede Kongerige, var tilstrækkelig til at sikre den. Da USA ikke dengang var underskriver en international ophavsretstraktat (dermed gjorde sine borgere uberettigede til canadisk ophavsret), udnyttede mange amerikanere denne afgørelse ved at besøge Canada, mens deres bøger blev udgivet i London (og dermed opnået kejserlig ophavsret) . [17]

Der var andre væsentlige forskelle mellem de canadiske og kejserlige regeringer: [9]

Forsyning Copyright Act, 1875 (Canada) Copyright Act 1842 (Imperial)
Semester Indledende periode på 28 år med mulighed for forlængelse i yderligere 14 år Skaberens liv plus 7 år eller 42 år fra offentliggørelsen (alt efter hvad der var størst)
Registrering af ophavsret Kræves for tildeling af ophavsret Kræves for at sagsøge eller hævde krænkelse af ophavsretten
Ophavsretlig meddelelse påkrævet Ja Ingen

I henhold til ophavsretsloven 1911 fik Canadas parlament bemyndigelse til enten at udvide sin ansøgning til Canada eller til at ophæve (med forbehold af bevarelse af alle juridiske rettigheder, der eksisterede på tidspunktet for en sådan ophævelse) enhver eller alle vedtagelser vedtaget af det kejserlige parlament ( herunder loven fra 1911), for så vidt den er i kraft inden for herredømmet. Canada valgte at udøve sidstnævnte valg, og efter vedtagelsen af ​​ophavsretsloven, 1921, antog landet fuldstændig jurisdiktion over ophavsret og kejserlig lovgivning i sagen ophørte med at have virkning. [18]

Canada sluttede sig ikke til Buenos Aires-konventionen fra 1910, som blev overholdt af de fleste panamerikanske lande

Copyright Act, 1921 Edit

Ophavsretsloven, 1921, trådte i kraft i 1924. Selvom Canada ikke længere var underlagt kejserlig lov om ophavsret, var det tæt modelleret efter UK Copyright Act 1911:

 • ophavsretsperioden blev forlænget til 50 år efter skaberens død [19] (men hvor et værk endnu ikke blev udgivet på dødstidspunktet, blev dets periode forlænget til 50 år efter udgivelsen) [20]
 • lydoptagelser blev beskyttet "som om sådanne modsætninger var musikalske, litterære eller dramatiske værker" [21]
 • i tilfælde af gravering, fotografi eller portræt var den oprindelige ejer af ophavsretten den person, der bestilte pladen eller anden original [22]
 • eventuelle resterende rettigheder (hvis nogen) ved almindelig lov blev afskaffet [23]

Efter Storbritannien Carwardine sag, [24] rettigheder til performers forestillinger blev også anset for at eksistere i henhold til den canadiske lov (selvom de aldrig blev håndhævet). Dette blev afskaffet i 1971. [25]

Ny teknologisk udvikling og fremkomsten af ​​computere, fotokopimaskiner og optageenheder førte til en erkendelse af, at ophavsretsloven skulle opdateres. Mellem 1954 og 1960 udgav Royal Commission on Patents, Copyright, and Industrial Design, kendt som Ilsley Commission, en række rapporter. [26] Dens kort var "at undersøge, om føderal lovgivning på nogen måde vedrører opfindelsens patenter, industrielle designs, ophavsret og varemærker giver rimeligt incitament til opfindelse og forskning, til udvikling af litterære og kunstneriske talenter, til kreativitet , og til at stille den canadiske offentlighed til rådighed for videnskabelige, tekniske, litterære og kunstneriske kreationer og andre tilpasninger, anvendelser og anvendelser på en måde og på betingelser, der i tilstrækkelig grad beskytter den overordnede samfundsinteresse. " [27] [28]

Reform (1988–2012) Rediger

Mellem 1977 og 1985 blev der udsendt en række rapporter og forslag til reform af canadisk lov om ophavsret. [27] [29] [30]

Til sidst blev en ophavsretsreformproces indledt i to faser: Fase ét blev startet i 1988 og oplevede flere ændringer af ophavsretsloven. Computerprogrammer blev inkluderet som værker beskyttet af ophavsret, omfanget af moralske rettigheder blev præciseret, bestemmelsen om en obligatorisk licens til gengivelse af musikværker blev fjernet, der blev etableret nye licensordninger for forældreløse værker i tilfælde, hvor ophavsretsindehaveren ikke kunne være fundet, og der blev vedtaget regler om dannelse af ophavsretlige indsamlingsselskaber og deres tilsyn af et reformeret Copyright Board i Canada. [27]

Fase to af reformen fandt sted i 1997, og loven om ophavsret blev ændret med en ny vederlagsret for producenter og udførere af lydoptagelser, når deres arbejde blev udsendt eller offentligt fremført af radiostationer og offentlige steder som f.eks. Barer. Der blev indført en afgift på tomme lydbånd, der blev brugt til privat kopiering, og eksklusive bogdistributører fik beskyttelse i Canada. Nye ophavsretlige undtagelser blev indført for almennyttige uddannelsesinstitutioner, biblioteker, museer, tv-selskaber og mennesker med handicap, hvilket tillod dem at kopiere ophavsretligt beskyttede værker under særlige omstændigheder uden tilladelse fra ophavsretsindehaveren eller behovet for at betale royalties. Skader, der skal betales for krænkelse af ophavsretten og beføjelsen til at meddele forbud, blev øget, og reformerne fra 1997 indførte en obligatorisk revision af ophavsretsloven. [27] Ophavsret for upublicerede værker var begrænset til 50 år efter skaberens død, men upublicerede værker af skabere, der døde efter 1948, men før 1999 bevarer deres ophavsret indtil 2049. [31]

Efter at være blevet et underskriverland for World Intellectual Property Organization Internet Traktater i 1996, implementerede Canada sine vilkår i 2012 med vedtagelsen af ​​Copyright Modernization Act. [32] Handlingen fra 2012 fokuserer på bestemmelser om omgåelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger, beskyttelse af ophavsrettigheder og offentlighedens rettigheder vedrørende kopiering af lovligt indhentet materiale. [33] Under behandlingen af ​​lovforslaget erklærede mange grupper offentligt deres modstand mod dens digitale låsespecifikationer, [34] og argumenterede for, at sådanne foranstaltninger krænkede legitim brug af ophavsret. [35]

Ophavsretskontrol og høringsproces (2017–2019) Rediger

2012-ændringerne til ophavsretsloven indeholdt en opdateret bestemmelse om en tilbagevendende 5-årig parlamentarisk gennemgang af loven. Lovens § 92 forpligter til oprettelse af et senat eller underhuskomité med henblik på denne gennemgang. [36] Den 14. december 2017 annoncerede ministeren for innovation, videnskab og økonomisk udvikling Canada og ministeren for canadisk arv planer om at påbegynde en parlamentarisk revision af ophavsretsloven. [37] Det canadiske underhus Den Stående Komité for Industri, Videnskab og Teknologi fik ansvaret for den parlamentariske gennemgang. Udvalget indsamlede 192 briefs (skriftlige indlæg) og hørte vidnesbyrd fra 209 vidner, der afsluttede sin høringsproces i december 2018. [38] Der blev modtaget indlæg fra en lang række interesserede parter, herunder sammenslutninger, der repræsenterer studerende, universiteter, biblioteker og forskerforeninger, foreninger og kollektive ledelsesorganisationer, der repræsenterer forfattere, kunstnere og kunstnere fra selskaber i kommunikationssektoren, der repræsenterer film-, teater- og musikindustriens medieorganisationer, regeringsafdelinger og repræsentanter for Copyright Board of Canada. [38] Udvalgets endelige rapport er endnu ikke offentliggjort.

Som en del af gennemgangen anmodede udvalget også om, at der blev gennemført en parallel høring af Canadian House of Commons Standing Committee on Canadian Heritage, som annoncerede lanceringen af ​​en undersøgelse om vederlagsmodeller for kunstnere og kreative industrier i forbindelse med ophavsret i april 10, 2018. [39] Vidnesbyrdet fra den canadiske musiker Bryan Adams afgivet den 18. september 2018 som en del af denne konsultation vakte betydelig medieopmærksomhed. [40] Adams foreslog en ændring af s. 14, stk. 1, i ophavsretsloven for at ændre den periode, hvorefter en overdragelse af ophavsretten ville vende tilbage til forfatteren 25 år efter overdragelsen, frem for 25 år efter forfatterens død. [41] Adams inviterede juraprofessor Daniel Gervais til at fremlægge argumenter til støtte for hans forslag. En af de begrundelser, som professor Gervais fremsatte, var at tillade en rimelig periode for dem, der er tildelt ophavsret til at udnytte den kommercielle interesse i et værk og genvinde deres investeringer, samtidig med at de stimulerer og støtter kunstneres kreativitet ved at lade dem genvinde kontrollen inden for deres levetid. [41]

Ud over den lovgivningsmæssige parlamentariske gennemgang af ophavsretsloven blev der afholdt separate konsultationer med hensyn til Canadas ophavsretsråd. I august 2017 udsendte Innovation Science and Economic Development Canada, Department of Canadian Heritage og Copyright Board of Canada "A Consultation on Options for Reform to the Copyright Board of Canada", et dokument, der beskriver det potentielle omfang og karakter af reformer til de lovgivningsmæssige og lovgivningsmæssige rammer, der regulerer Copyright Board of Canada og anmoder om kommentarer fra offentligheden. [42] Høringsperioden sluttede den 29. september 2017. Et faktaark, der blev offentliggjort af Innovation Science and Economic Development Canada, opsummerede de centrale spørgsmål, der blev rejst i høringen, og annoncerede en forhøjelse på 30% af midlerne til bestyrelsen for at håndtere betydelige tidsforsinkelser i told- indstilling. [43] Lovforslag C-86, en lov om gennemførelse af bestemmelser i det føderale budget for 2018, modtog kongelig samtykke den 13. december 2018. [44] Loven implementerede ændringer af ophavsretsloven i forhold til administrationen af ​​ophavsretsrådet. [44]

Mens loven om ophavsretslov blev gennemført, var handelsforhandlinger, der førte til USMCA, i gang. Advokatprofessor Michael Geist bemærkede, at vilkårene i USMCA vedrørende intellektuel ejendomsret skulle tages i betragtning af bedømmelsesudvalget og ville kræve ændrede bestemmelser i ophavsretsloven, der blev ændret i den sidste runde af ophavsretsreformen i 2012. [45 ]

Udvidelse af ophavsretten til visse lydoptagelser (2015) Rediger

Fra den 23. juni 2015 blev reglerne for ophavsretlig beskyttelse ændret for at give ophavsret til upublicerede lydoptagelser, der er oprettet på eller efter denne dato, vil vare i 50 år efter fiksering, men hvis lydoptagelsen udgives, før ophavsretten udløber, gælder det gældende udtryk ville så være den tidligere på 70 år fra dens offentliggørelse eller 100 år fra fiksering. [46] Implicit vil dette også udvide ophavsretten til performers forestillinger, der er indeholdt i sådanne optagelser. [46]

Udvidelse af ophavsretten til offentliggjorte pseudonyme eller anonyme værker (2020) Rediger

Fra 1. juli 2020 blev reglerne for ophavsretlig beskyttelse af offentliggjorte pseudonyme eller anonyme værker forlænget med 25 år. Denne udvidelse har ikke bevirket, at en ophavsret genoplives. [47]

Forslag til forlængelse af ophavsretsperioden Rediger

Under betingelserne i Trans-Pacific Partnership handelsaftalen [48] ville ophavsretsperioden være forlænget til plus 70 år. Selvom den blev underskrevet af Canada i februar 2016, blev denne traktat ikke ratificeret og trådte ikke i kraft. Under dens efterfølger, den omfattende og progressive aftale for Trans-Pacific-partnerskab, ændrede Canadas copyrightperiode ikke. [49] Canada holder stadig fast i Bernerkonventionens standard, som er forfatterens levetid plus 50 år. [50] Derudover bestemmer Bernerkonventionen, at forlængelser af vilkår ikke vil have til følge at genoplive tidligere udløbne ophavsrettigheder. Artikel 14.6 i TRIPs -aftalen indeholder lignende bestemmelser om rettigheder for udøvende kunstnere og producenter i lydoptagelser.

I aftalen mellem USA og Mexico og Canada foreslås forlængelse af Canadas copyrightperiode til 70 år, mens forestillinger og lydoptagelser beskyttes i 75 år. Det er underskrevet og ratificeret. [51] Denne aftale erstatter den nordamerikanske frihandelsaftale. [52] I sin rapport fra maj 2019 har Den Stående Komité for Canadisk Kulturarv anbefalet, at udvidelsen implementeres. [53] Lovforslaget, der blev indført for at implementere USMCA, omfatter ikke udvidelsessproget. Dette blev angiveligt gjort for at give en overgangstid på 2,5 år til at bestemme den bedste måde at opfylde forlængelsesforpligtelsen. [54]

Writers 'Union of Canada har udtrykt stærk støtte til udvidelse af ophavsretten. [55] Den canadiske sanger/sangskriver Bryan Adams hævder, at udvidelser kan øge overskuddet til mellemmænd som større pladeselskaber, men ikke gavne de faktiske skabere af ophavsretligt beskyttede værker. Han mener, at ophavsretsloven bør omfatte en ændring for at tilbageføre rettighederne tilbage til skaberen efter 25 år. [56] Tilhængere af et stærkt offentligt domæne hævder, at udvidelse af ophavsretsbetingelser yderligere vil begrænse kreativiteten og hævder, at "der ikke er beviser, der tyder på, at de private fordele ved udvidelser af ophavsrettermer nogensinde opvejer omkostningerne for offentligheden." [57] Den canadiske konføderation af bibliotekforeninger er uenig i udvidelsen. Men den mener, at nogle af problemerne kan afhjælpes ved blandt andet at kræve, at hvert værk formelt registreres for at modtage den 20 års forlængelse. [58]

Den 11. februar 2021 lancerede den canadiske regering en offentlig høring om, hvordan man implementerer ophavsretlig forlængelse. Et høringspapir blev gjort tilgængeligt online med offentlige svar accepteret indtil 31. marts 2021 kl. 23:59. [59]

Loven giver flere typer rettigheder i værker:

Ophavsret omfatter retten til først at udgive, gengive, udføre, transmittere og vise et værk offentligt. Det omfatter andre subsidiære rettigheder såsom forkortelse og oversættelse. [60]

Moralske rettigheder blev indført ved Canadas tiltrædelse af Bernerkonventionen, og de besidder flere nøgleegenskaber: tilskrivning, integritet og tilknytning. De giver forfatteren til et værk mulighed for at bestemme, hvordan det bruges, og hvad det er forbundet med. [60]

Naboerettigheder - generelt diskuteret i musikindustrien (f.eks. Performerrettigheder, indspilningsrettigheder) - er en række rettigheder, der vedrører et stykke arbejde, og blev etableret ved Canadas tiltrædelse af Romkonventionen. De forholder sig ikke til de kreative værker selv, men til deres performance, transmission og gengivelse. [60]

Lignende beskyttelse udvides til indehavere af ophavsret i lande, der er parter i:

Et værk skal være originalt og kan omfatte litterære, dramatiske, musikalske og kunstneriske værker eller samlinger. Ophavsret tildeles i det øjeblik, værket er skabt og adskiller ikke en professionel eller en amatørs arbejde. Der er heller ingen forskel mellem til profit eller kommerciel brug eller til hobbyformål. Litterært arbejde omfatter alt, hvad der er skrevet, såsom taler, essays og bøger og kan være i enhver form. En kort række ord eller spontan tale er dog ikke dækket. Dramatiske værker omfatter karakterer, scener, koreografi, kinematografi, forhold mellem karakterer, dialog og dramatisk udtryk. Kunstneriske værker omfatter skulpturer, malerier, fotografier, diagrammer og graveringer. Musikværker inkluderer alle musikalske kompositioner med eller uden ord. Uudtrykte ideer er ikke beskyttet arbejde. [60]

Ophavsretten strækker sig også til ufuldstændige kreationer som forslag, behandlinger og formater, og krænkelse kan forekomme, når efterfølgende audiovisuelle værker bruger deres elementer uden nogensinde bogstaveligt at kopiere dem. [61]

Det er uklart, om emnerne i interviews har ophavsret til de ord, de siger (og dermed anses for at være deres forfattere), da domstolene ikke endeligt har taget stilling til spørgsmålene om originalitet og fiksering i sådanne sager. [62] Men i Gould Estate mod Stoddart Publishing Co Ltd., bemærkede Ontario Court of Appeal, at "umiddelbare kommentarer, som [interviewpersonen] vidste, kunne finde vej til det offentlige område. [var] ikke den slags afsløring, som Ophavsretslov beregnet til at beskytte. "[63]

Ejerskab af et kreativt værk kan tildeles et selskab eller en anden arbejdsgiver som led i en ansættelseskontrakt. I sådanne tilfælde bevarer arbejdsgiveren ejerskabet til det kreative arbejde, selv efter at kontrakten ophører. Den nye ophavsretsejer er derfor fri til at foretage ændringer af det færdige produkt uden skaberens samtykke. [64]

En kreativ medarbejder kan i mellemtiden fortsat bruge sin erfaring, ekspertise og hukommelse til at skabe et lignende produkt efter indgåelse af en kontrakt. I 2002 stadfæstede Ontario Court of Appeal en bogstavelig fortolkning af ordet "kopi" og fandt, at en softwareingeniørs oprettelse af et "lignende" produkt fra hukommelsen ikke udgjorde krænkelse af hans tidligere arbejdsgivers ophavsret. [65]

Retfærdig handel Rediger

Uautoriseret kopiering af værker kan være tilladt i henhold til fritagelsen for rimelig handel. I CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [66] Canadas højesteret fremsatte en række kommentarer vedrørende fair handel og fandt, at placeringen af ​​en kopimaskine i et lovbibliotek ikke udgjorde en invitation til krænkelse af ophavsretten. I Alberta (Education) mod Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), præciserede Domstolen yderligere denne undtagelse fra ophavsret i forbindelse med uddannelse og fandt, at en lærer kan fotokopiere et kort uddrag fra en lærebog under omstændigheder, hvor det ville være upraktisk at købe en lærebog til hver elev.

Retfærdig behandling skal undersøges fra sag til sag. Formålet med handlen, handlens karakter, handlens størrelse, handlens alternativer, arbejdets art og handelens effekt er faktorer, der kan bidrage til fair handel. Dem, der går ind for en bred fortolkning af fair trade, hævder, at der burde være rimelig uautoriseret gengivelse af værker, fordi det letter kreativitet og ytringsfrihed. De argumenterer også for, at fair deal giver rimelig adgang til eksisterende viden. Dem, der argumenterer for, at fair handel burde være mere restriktiv og specifik, angiver, at fair handel vil reducere indtægterne til dem, der skaber værker. De argumenterer også for gengivelse af værker og sender et forkert budskab til offentligheden om, at værker er gratis, så længe det falder ind under dette banner. Deres økonomiske argument er, at fair handel ikke skal kompensere for markedets manglende evne til at imødekomme efterspørgslen efter offentlig viden. [67]

Virkningen af CCH analyse har været problematisk, og mange brugere har forsøgt at forenkle administrationen ved at vedtage retningslinjer, der kvantificerer, hvilke mængder af et værk der kan accepteres. Canadas forbundsdomstol påpegede i 2017, da retningslinjer, der var blevet vedtaget af York University, ugyldiggjorde [68], at dette ikke er en let øvelse. Der blev lagt vægt på, at CCH seksfaktortest var den anden del af en totrinsanalyse, hvor en bruger først skulle identificere, om en anvendelse var tilladt, før han derefter vurderede, om handlen er fair, og understregede, at brugerne ikke må sammenstille de to faser. [69]

Public domain Rediger

Generel regel Rediger

Med forbehold af andre bestemmelser i loven falder et værk i offentligheden: [70]

 1. 50 år efter offentliggørelsen, i næsten alle tilfælde, hvis den var underlagt Crown copyright. [71]
 2. 50 år efter dens skabers død.
 3. hvis forfatteren er ukendt, 75 år efter udgivelsen eller 100 år efter dens oprettelse (alt efter hvad der er mindre), ellers (hvis ikke offentliggjort) 75 år efter dens oprettelse. [72]
 4. hvis det er et kommunikationssignal, 50 år efter at signalet er sendt.
 1. ophavsretten udløber ved udgangen af ​​det kalenderår, hvor den relevante dato falder.
 2. i tilfælde af fælles forfatterskab af et værk, strækker ophavsretten sig fra den sidste overlevende forfatters død. [73]
 3. i tilfælde af et pseudonymt eller anonymt værk, hvor en eller flere af skaberne er blevet almindeligt kendt, gælder de normale regler for forfatterskab. [74]
 4. hvor forfatteren er den første ejer af ophavsretten og efterfølgende har tildelt den (andet end ved testamente), strækker opgaven sig kun til 25 år efter forfatterens død, hvorefter ophavsretten vender tilbage til forfatterens bo. [75]
 5. moralske rettigheder i et værk har samme udtryk som ophavsretten i det og kan ikke tildeles (andet end ved arv), men kan fraviges helt eller delvist. [76]

Postume værker Rediger

Før reformen af ​​loven i 1999 blev værker, der blev offentliggjort efter forfatterens død, beskyttet af ophavsretten i 50 år efter offentliggørelsen, hvilket gav evigvarende ophavsret til ethvert værk, der endnu ikke er udgivet. Dette blev revideret, så beskyttelsen er begrænset som følger:

Ophavsrettens varighed med hensyn til posthume værker [77]
Hvor en forfatter dør. med et upubliceret værk altså. Ophavsretstid
før 31. december 1948 udgivet inden 31. december 1998 50 år fra udgivelsesdatoen
ikke offentliggjort den 31. december 1998 eller før beskyttet indtil 31. december 2003
31. december 1948 eller senere beskyttet indtil 31. december 2049
efter 31. december 1998 beskyttet indtil 50 år efter dødsårets udløb

Fotografier Rediger

Copyright Moderniseringsloven, der trådte i kraft den 7. november 2012, ændrede reglerne med hensyn til ophavsretsperioden med hensyn til fotografier, så skaberen har ophavsretten og moralske rettigheder til dem og den generelle livsregel plus 50 år derefter gælder alle sådanne værker. Der er imidlertid to tankegange med hensyn til, hvordan ophavsret finder anvendelse på fotografier, der er oprettet før denne dato:

 1. Nogle kommentatorer mener, at de overgangsregler, der blev implementeret i 1999 -reformen, stadig gælder. [78]
 2. Andre hævder, at sådanne regler blev udvist, da loven fra 2012 trådte i kraft, og at den generelle regel under s. 6 i ophavsretsloven regulerer. [79] Dette kan også have haft en sikkerhedsmæssig effekt ved at genoplive ophavsretten til nogle værker, der tidligere var bortfaldet. [79]

Forskellene mellem de to synspunkter kan opsummeres som følger:

 • et fotografi er i copyright, hvis fotografen stadig lever
 • et fotografi er ophavsretligt, hvis fotografen er død inden for de sidste 50 år
 • et fotografi er ikke ophavsretligt, hvis fotografen døde mere end 50 år før 31. december i indeværende år

Der er en vis kontrovers om den juridiske status for fotografier taget før 1949 i det første scenario, da det kan argumenteres for, at den nuværende praksis med lovpligtig fortolkning ved domstolene ville fastslå, at ophavsretsbeskyttelse blev flyttet til hovedreglen ved reformen i 1999 til sådanne fotografier, der blev taget af enkeltpersoner eller skaberkontrollerede selskaber. [80] Under alle omstændigheder siger dette argument, at loven fra 2012 effektivt fjernede alle sådanne særlige regler, der tidligere var indeholdt i s. 10 i ophavsretsloven. [80]

Der har endnu ikke været nogen retspraksis i sagen, men det antydes, at tidligere sager sammen med lovens historie i 2012 kan favorisere det andet scenario. [81]

Lydoptagelser og rettigheder til redigering

Inden den 1. september 1997 blev ophavsret til lydoptagelser defineret som at være i "plader, perforerede ruller og andre modstykker, hvormed lyde kan gengives mekanisk." [82] Fra denne dato er de defineret som værende "en optagelse, fast i enhver materiel form, bestående af lyde, uanset om den er fremført af et værk eller ej, men udelukker ethvert lydspor af et kinematografisk værk, hvor det ledsager det kinematografiske værk . " [83] Med forbehold af denne observation vil sådanne optagelser falde i det offentlige rum:

 1. for sound recordings created before 1965, 50 years after fixation, but if the sound recording is published before the copyright expires, 50 years after its publication (but only where copyright expires before 2015). [46]
 2. for sound recordings created otherwise, 50 years after fixation, but if the sound recording is published before the copyright expires, the earlier of 70 years from its publication or 100 years from fixation. [46]

Performance rights (in their current form) subsisting in sound recordings did not exist until 1994 (with respect to their producers) or 1996 (with respect to their performers). [84] Performer's performances that occurred in a WTO member country only received protection after 1995. [84] Effective September 1, 1997, performance rights were extended to performances captured on communication signals. [85] Subject to that, such performances will fall into the public domain:

 1. for performer's performances before 1962, the earlier of 50 years after its first fixation in a sound recording, or 50 years after its performance, if not fixed in a sound recording (but only where copyright expires before 2012).
 2. for performer's performances created on or after 1962 but before 2015, 50 years after the performance occurs, but (a) if the performance is fixed in a sound recording, 50 years after its fixation, and (b) if a sound recording in which the performance is fixed is published before the copyright expires, the earlier of 50 years after publication and 99 years after the performance occurs (but only where copyright expires before 2015). [46]
 3. for performer's performances created otherwise, 50 years after the performance occurs, but (a) if the performance is fixed in a sound recording, 50 years after its fixation, and (b) if a sound recording in which the performance is fixed is published before the copyright expires, the earlier of 70 years after publication and 100 years from fixation. [46]

Anti-circumvention Edit

Any circumvention of technical protection measures designed to protect a copyrighted work is unlawful, even if the action was not for the purpose of copyright infringement. The marketing and distribution of products meant to breach technical protection measures is also unlawful. Exceptions exist in situations when the circumvention is for the purposes of accessibility, encryption research, privacy and security testing, reverse engineering to achieve software compatibility (if it is not already possible to do so without breaching TPMs), [86] the creation of temporary recordings by broadcasters, and for law enforcement and national security purposes. [87] [88]

The federal court adopted a wide interpretation of the anti-circumvention rules in the case of Nintendo of America v. Go Cyber Shopping, asserting that alongside their use for enabling the use of pirated copies of software for them, a retailer of modchips for video game consoles could not use the availability of homebrew software as a defence under the interoperability provision, because Nintendo offers official manner for developers to create games for their platforms, thus making it possible to achieve interoperability without breaching TPMs. [86]

The Canadian Intellectual Property Office (CIPO), part of Industry Canada, administers intellectual property laws concerning the registration of patents, trade-marks, copyrights, industrial designs and integrated circuit topographies. [89]

Copyright Board Edit

The Copyright Board of Canada is an evidence based decision making tribunal that has four primary functions: (1) establish royalties users must pay for copyrighted works (2) establish when the collection of such royalties is to be facilitated by a "collective-administration society" (3) oversee agreements between users and licensing bodies and (4) grant users licenses for works when the copyright owner cannot be located. [90]

Collection of royalties and enforcement of copyright is often too costly and difficult for Individual owners of works. Therefore, collectives are formed to facilitate the collection of fees. [91] Collectives may file proposed tariff with the Copyright Board or enter into agreements with users.


Past Reports, Publications, and Announcements

Annual Reports
Past Annual Reports of the U.S. Copyright Office

Other Reports and Publications
Past Reports and Publications issues by the U.S. Copyright Office

NewsNet Archive
Archive of Past NewsNet articles and announcements

ML (Mailing List) Announcements
Past News articles and information related to Copyright published and sent through the Mailing List until 2003 with the introduction of NewsNet


AC Power History and Timeline

Alternating current power drives our world today. AC power was the next logical step after DC power was established. The founders, developers, and visionaries of AC power are depicted below. Click on the pioneer to learn more, or see the list below.

Below: The inventors, including the first year they developed the technology or improved the technology (most continued to improve the technology after that date, it was rarely a one time achievement)

Theory and early development :

Sabastian Ziani de Ferranti 1882
Friedrich August Haselwander 1887
C. S. Bradley 1887
Mikhail Dolivo-Dobrovsky 1888
Elihu Thomson 1891
Almirian Decker 1891
Benjamin G. Lamme 1892
Charles P. Steinmetz 1892

Sabastian Ziani de Ferranti 1882
Zippernowsky, Blathy, and Deri 1883
Lucien Gaulard 1883
William Stanley 1885
George Westinghouse 1886
Oliver Shallenberger (not shown above) 1887

Oskar von Miller 1882
George Westinghouse
Galileo Ferraris 1884
Nikola Tesla 1890
Dr. Louis Bell 1892
Almirian Decker 1892

Walter Baily (not shown) 1879
Galileo Ferraris 1885 "Father of three-phase current"
Nikola Tesla 1888
Oliver Shallenberger (not shown)1888
Rudolph Eickmeyer (not shown) 1880s
Mikhail Dolivo-Dobrovsky 1889

Noter: Stanley and Thomson had worked on motor, but it had a commutator.
Ferraris invented an AC three phase motor without commutator. Tesla and Oliver Shallenberger also were working on the motor a couple of months behind Ferraris.

To learn about important early sites and installations of AC power please see our History of Power Transmission and Electrification page:

1835 - Hippolyte Pixii builds the first alternator. Pixii builds a device with a rotating magnet. He doesn't know how to make his creation useful since all the other experimenters of the time were building DC devices. Others like Faraday and Henry were experimenting at the time with primitive electric motors using electromagnets.

1855 - Guillaume Duchenne uses alternating current in electrotherapeutic triggering of muscle contractions. (Paris, France) AC power is not viewed as useful for anything else at the time.

1878 - Ganz Company starts working with single phase AC power systems in Budapest, Austro-Hungary

1879 - London: Walter Baily makes a copper disc rotate using alternating current (this is a weak early AC motor) which was not effective for bearing any load.

The 1880s: This decade proved to be an exciting time for the development of electric power, read below to find out some of the major developments by year.

1882 - London, Sabastian Ferranti (Englishman with an Italian parent) works at Siemens Brothers firm in London with Lord Kelvin (William Thompson), and Ince. With the help of Lord Kelvin Ferranti pioneers early AC power technology, including an early transformer. Later on John Gibbs and Lucien Gaulard would base their designs off of Ferranti.

1884

1884
- Turin, Italy: Lucien Gaulard develops transformers and the power transmission system from Lanzo to Turino. The demonstration of AC power includes a 25 mile trolley with step down transformers that allow low power Edison incandescent lights to light the path along with arc lamps. Galileo Ferraris was head of the Electrical Department. The next year Ferraris would invent the polyphase motor.

1885
1885 - Ferraris conceives the idea of the first polyphase AC motor: " In the summer of 1885 he conceived the idea that two out-of-phase, but synchronized, currents might be used to produce two magnetic fields that could be combined to produce a rotating field without any need for switching or for moving parts. & quot

1885 - Elihu Thomson at Thomson-Houston starts experimenting with AC power (the first company in the US to start work on AC)

1885 - George Westinghouse is intrigued by AC power and buys North American rights to Gaulard and Gibbs system for $50,000

1885 - George Westinghouse orders a Siemens alternator (AC generator) and a Gaulard and Gibbs transformer. Stanley begin experimenting with this system.

1886
An important year for AC power

1886 - Great Barrington, Massachusetts - the first full AC power system in the world is demonstrated using step up and step down transformers. The system was built by William Stanley and funded by Westinghouse.

1886 - November - Buffalo, New York receives the first commercial AC power system in the USA. This system designed by George Westinghouse, William Stanley, and Oliver B. Shallenberger

1886 - William Stanley designs an improved version of the Siemens single phase alternator

1886 - Fall - Elihu Thomson's AC power system is rejected by the patent office. Westinghouse is already far ahead, having sold its system commercially already.

1886 - Nikola Tesla tries to sell his AC power system to investors in New York City, but it fails to be of interest in a city which is already heavily invested in DC power systems. Other inventors around the world also promoting AC power have similar problems. This is especially due to the fact that no one has yet to invent an AC electric motor which is efficient.

1886 - Otto Blathy comes to the USA and Thomas Edison buys options on the Z.B.D. Transformer. This would put him in the position to rival Westinghouse that controlled the Gaulard and Gibbs transformer patent. Later Edison decides that it is not worth going into AC and drops his options on the Z.B.D. Transformer.

1887 - C.S. Bradley builds the first AC 3 phase generator. Up until this time Siemens and Westinghouse had been producing single phase AC generators. The 3 phase system would be a great improvement.

1887 - F. Augus Haselwander develops the first AC 3 phase generator in Europe. He is behind Bradley by a couple months and it is generally believed that he built his design independently of Bradley.

1887 - Sabastian Ferranti designs Depford Power Station in London. When it is completed in 1891 it would be an important early site in AC power history.

One of the first three phase AC generators in the world. This one was created for the Electrical Exposition in Frankfurt,Germany in 1891.

1889 and Beyond

1889 - Dobrovolsky builds his first transformer and motor to work with his 3 phase AC system

1890 - December 17th Charles Proteus Steinmetz publishes introduces new mathematic solutions to solve puzzles of the behavior of AC power with his article: "Note on the Law of Hysteresis" in Electrical Engineer issue number 137.

1891 - Frankfurt, Germany: First distance power transmission (for electric power utility) Lauffen to Frankfurt 109 miles. The entire system was designed by Dobrovolsky from generator to electric motor. Many important figures of AC power were invited to the event, at the Congress Dinner Galileo Ferraris was hailed as “the father of three-phase current.”

1892 - Charles P. Steinmetz goes before the AIEE and presents his latest paper on hysteresis. More on hysteresis >
Steinmetz was the first person to understand AC power from a mathematical point of view. After his paper he is hired by General Electric Company and joins forces with Elihu Thomson and William Stanley. Steinmetz would go on to improve and troubleshoot future AC power systems.
Paper: On the Law of Hysteresis by Chas. Proteus Steinmetz. 1892. AIEE

T he development of electrical systems is a long and winding story which I have been researching for some 48 years. From the arc light systems, now forgotten, which played a major role to the incandescent light systems of Edison and his competitors through the development of power systems in the 20th century, much has been lost or forgotten. For example, the DC transmission concepts of Rene Thury are all but gone from most reference sources, as are those of later HVDC pioneers.

When it comes to polyphase AC, it appears that there is no true "father," but rather a number of researchers. William Stanley, the inventor of the transformer in the US was funded by George Westinghouse, an industrialist in railway air brake and signal systems who sought to improve upon the limitations of the DC systems. In Germany, Werner Siemens and others took the lead and produced the first long distance transmission of AC power 1891. AC motors were a different matter and the two leading figures on opposite sides of the Atlantic approached the problem independently.

Galileo Ferraris, a physicist at the university of Turin, described in 1885 the rotating field principle. but did not publish until 1888 by which time Nikola Tesla, having conceived the concept as well, had built machines for which patents were granted two weeks after the Ferraris publication. Tesla, seeking commercial development of an AC motor, developed a two phase system of supply. Tesla in a letter to Electrical World of May 25, 1889 recognized Ferraris' work and also cited the work of Oliver Shallenberger at Westinghouse. Shallenberger claimed to have intuited the principle after the observation of the twisting of a meter spring in the field of an AC coil. Electrical World of April 15, 1893 attempted to sort this issue by giving field theory primacy to Ferraris and multiphase system primacy to Tesla. Many, including Thomas Hughes in his book Networks of Power (Johns Hopkins U Press available from Amazon) believe that the issue of primacy of the idea will never be settled completely.

The Tesla system patents, though two phase, were the basis of the Westinghouse system at the Columbian Exposition and then at Niagara Falls. At the time, Tesla's work was the most recognized, having been the subject of demonstrations to the AIEE (now IEEE) and also at Columbia University and having undergone a thorough analysis by Prof. Anthony, director of the electrical engineering program at Cornell. Tesla was subsequently feted by the science academies of London and Paris.
Elihu Thomson of Thomson-Houston arrived at AC by another path. He produced initially AC arc light systems and formed the basis for the GE effort directed by Steinmetz, for GE was an amalgamation of Edison and Sprague companies funded through T-H capital. An article in the IEEE PES from several years ago detailed the birth of 3 phase systems through both AEG and Siemens efforts. In the United States, transmission range was a paramount concern and two phase systems prevailed for several decades wherever AC was supplied to the customer, thus the Tesla/Westinghouse system found a ready market. Three phase customer connections were not common until the 1920s acceptance delayed by an inability to balance single phase customer loads on three phase AC lines. Only after the work of Charles Fortescu at Westinghouse and also that of Edith Clark at GE in the 1917-20 period were standardized equations available for the engineering of three phase distribution.

As for other AC pioneers there are many - Frank Sprague, usually associated with railways, was an early proponent of AC research. Having the mathematical skills to devise the practical formulae to adapt the British Hopkinson 3 wire system to Edison lighting applications, he went on to develop practical industrial motors which made small utility companies financially viable with the establishment of a daytime motor load. As consultant to the Edison company in NY he recommended the use of AC in a large central plant to be distributed through "receiving" stations in which a transformer would step down the voltage and apply it to a "receiving motor" (reversed alternator) to drive DC generators. That report in September ,1886, but a few months after the first Stanley installation in Great Barrington, shows how universal was the thinking toward large scale AC generation. In that sense, the conversion substation could be said to have been invented by Sprague.

Thus the story has many participants, most of whom replicated another's work, sometimes simultaneously, often with no knowledge of the other. Even the standard power converter of the day had multiple fathers. Benjamin Lamme who led development of AC at Westinghouse described his rotary converter as the overlaying of a DC generator on a synchronous motor and believed it unique until he discovered that Charles Bradley (Bradley Electric was later acquired by of GE) had applied for a patent as well and there are indications that others had the same idea.

Much of the AC distribution refinement which led to the practical secondary distribution network was the work of Westinghouse engineers working with the United Electric Light & Power Co. in Manhattan to develop the first practical AC networks. But even at Westinghouse, it was researchers like Guido Pantaleoni, a student of Ferraris, that bridged the ocean by licensing the Gaulard and Gibbs, Siemens, and AEG patents. Sebastian Zinni DeFerrante, a leader in British arc lighting while still in his mid teens, had installed underground 10,000 volt lines in London as early as 1891.

Moreover, in an era prior to the refined understanding of inductance, capacitance and reactive power issues, and prior to the development of steel with magnetic characteristics ideal for alternating fields, the issue of the best frequency was another major concern. Benjamin Lamme's article on the Technical Story of the Frequencies (presented Jan 1918 to the Washington Section AIEE and available online under Google Books) is the best source of 1890s thinking on the issues.

Joseph Cunningham has contributed information for television programs and technical publications.
See more of his articles on the IEEE website.
(IEEE membership may be required to view some material)

Also join us on Facebook to give us feedback.


Mission and History

POWER uses our belief in God’s goodness and compassion for the suffering to organize and empower the people of Philadelphia, Southeastern, and Central Pennsylvania to live and work together so that God’s presence is known on every block, that people work together to transform the conditions of their neighborhood, and that life flourishes for all.

Shining a light on broken systems:

POWER has come together to lift up a new prophetic voice and bear witness to the fact that these systems no longer work for too many families in too many neighborhoods. Systems that allow for 30% unemployment in some of our communities, particularly our communities of color wherein nearly 50% of our children can’t read or perform math, or graduate on time, and that appear to continually be in crisis systems that allow one of our brothers or sisters to be murdered nearly every day systems that allow more than 100,000 city residents to go without health insurance, and that allow a tenth of our properties to lie vacant or abandoned or foreclosed – these are broken systems.

And while this brokenness hurts all Pennsylvanians, POWER recognizes and seeks to address the fact that it is the poor, communities of color and working families of all kinds who suffer the brunt of declining opportunities and dysfunctional systems. POWER commits to call attention to this brokenness, to advance concrete policy changes to reform these systems and to work with public and private sector leaders to bring the necessary resources to bear to turn these systems, and our city, around.

Broader Values:

 • POWER believes in the potential for transformation of Pennsylvania – its people, its neighborhoods, its institutions, its politics. POWER congregations accept the responsibility that as people of faith, we must exercise our power to help lead this transformation.
 • We believe that power is neutral, that it can be (and is) used for either bad or good purposes. POWER believes that people should have a say in the policy decisions that shape their lives and therefore should not shy away from the exercise of power to promote justice and advance the common good.
 • POWER believes that one essential way to build and exercise power for the good of the community is to build a strong, broad-based, disciplined and democratic organization.
 • POWER trusts in democracy, believes that ordinary people know best what their families and communities need, and will work to make sure their voices are at the center of political life.
 • One of our basic principles is “never do for others what they can do for themselves.” We believe that with training, support and organization, regular people can be leaders in the movement to transform systems in their communities and their city.
 • POWER is explicitly non-partisan and seeks to hold accountable, and build strategic partnerships with, institutions and decision-makers regardless of their political persuasion or label, in order to promote justice for the marginalized and advance a common good agenda.
 • POWER believes that government can play a vital role in improving society, but that civic leaders and organizations need to have the power to shape policy and hold public officials accountable.
 • POWER believes that family is a value that motivates participation in public life and that across economic levels most American families share common concerns for good schools, affordable housing, safe neighborhoods, high quality health care, civil rights and civic participation.
 • POWER values, and intentionally capitalizes on, the racial, ethnic and religious diversity that has shaped Pennsylvanian and American society at large.
 • POWER believes that faith can bring us together more than it can divide us and that our varied faith traditions call on us to act to make our communities and our nation better places to live.

POWER History

POWER has intentionally brought together people across lines of race, income level, faith tradition, culture and neighborhood in order to build broad-based power for policy change. More than 40 congregations from every section of the city have actively participated in the building of POWER over the past year. 500 clergy and lay leaders have attended organizing trainings, planning and strategy sessions, engaged in research work, and conducted relational outreach within their congregations and communities since fall 2010.

POWER members have conducted more than 1,000 face to face conversations with fellow and sister congregants, peers and neighbors, in order to identify shared dreams and concerns, and common themes of both struggle and hope. The thousand stories we heard revolve around five key policy areas – Jobs, Schools, Safety, Housing & Health. Together, these stories weave into common narrative about pain, hope, frustration and diminishing opportunity in our neighborhoods and our city.

In the spring of 2011, more than 150 lay and clergy leaders from POWER congregations conducted forty research meetings with public and private sector leaders in these 5 areas. POWER leaders gained an understanding of how and why our key systems are failing to provide the pathways to opportunity our families need, and to learn about both the scope of the challenges we face as a city, as well as opportunities for collective action and possible transformation in our job training and employment systems, our K-12 and adult education systems, our housing and vacant land management systems, our healthcare systems and in our public safety and criminal justice systems.

During the summer of 2011, POWER leaders worked to create a vision for change in these 5 areas and prepared for their Founding Convention, which took place on September 25th, 2011 at Historic Tindley Temple United Methodic Church. POWER’s Founding Convention brought together 2,000 congregational members, allies and city officials to affirm a change agenda in 5 priority areas. The Convention also cemented commitments from labor leaders, City Councilman Bill Green and Mayor Michael Nutter, to work with POWER to address unemployment in Philadelphia. Many long-time observers and leaders of community activism in Philadelphia independently agreed that POWER’s Founding Convention was the largest grassroots civic gathering for change the city has seen in years, if not decades.

At the Convention POWER leaders:

1). Publicly announced and celebrated the formal launch of POWER – the coming together of dozens of congregations from across the city — across lines of race, income level, neighborhood and faith tradition — to build broad-based power for policy change.

2). Publicly presented our multi-year platform for change in our five priority policy areas.

3). Secured commitments from public and private sector leaders to work with POWER toward a vision of connecting 10,000 low-income Philadelphians with living wage jobs in the coming years.

4). Enlisted allies who share these aims.

To launch this new organization, POWER congregations have already contributed over $40,000 of their own funds and have secured over $150,000 in support from local foundations and national faith-based funders.


Opslag

Registration Options During the COVID-19 Pandemic

For information related to the Copyright Office’s operations during the COVID-19 health situation, answers to frequently asked questions, and a list of expanded electronic filing options, visit our coronavirus website.

Group Registration for Works on an Album of Music (GRAM)

The Copyright Office has implemented a new group registration option for musical works that are published on the same album. Read more.

In addition, the Office has implemented a separate group registration option for sound recordings, photos, artwork, and liner notes that are published on the same album. Read more.

Group Registration of Short Online Literary Works (GRTX)

The Copyright Office has implemented a new group registration option for short online literary works, such as blog entries, social media posts, and short online articles. Read more.

Group Registration of Unpublished Works (GRUW)

The Copyright Office has implemented a new group registration option for unpublished works. Read more.


Science Service Historical Images Collection

The Science Service Historical Images website launched in 1998 to provide access to one part of this unique collection of science and technology photographs. The site contained over 2,000 captioned images pertaining to a wide range of electrical technologies. Those images were reunited with the larger body of Science Service images in 2017 and the website was retired the following year.

In the 1980s, the collection of Science Service images was disbursed to various units within the museum based on subject matter. Those subjects dealing with electrical technologies came to the museum’s Electricity Collections whose staff and volunteers scanned images, transcribed captions, and built this website. The website presented over 40 years of electrical history covering large topics like radio as well as narrow topics such as image converter tubes.


History Shows That Copyright Monopolies Prevent Creativity And Innovation

We all too frequently hear that the copyright monopoly is supposed to encourage creativity and that the patent monopoly is supposed to encourage innovation. Most lawyers whose jobs depend on the belief in these myths even claim that the monopolies fulfill these functions to the letter. But when we look at history, a different pattern emerges.

Let’s start around the beginning of the Industrial Revolution. In that day and age, copyright monopoly laws were in force in the United Kingdom, and pretty much the United Kingdom alone (where they were enacted in 1557). You know the “Made in Country X” that is printed or engraved on pretty much all our goods? That originated as a requirement from the British Customs against German-made goods, as a warning label that they were shoddy goods made in Germany at the time. It spread to pretty much global use.

But Germany didn’t have copyright monopoly laws at this point in time, and historians argue that was the direct cause of Germany’s engineering excellence overtaking that of the United Kingdom. In the UK, knowledge of handicrafts was expensive to come by. Books and the knowledge they carried were locked down in the copyright monopoly construct, after all. In Germany, however, the same knowledge was available at print cost – and thus, engineering skills proliferated. With every new person learning engineering, one more person started to improve the skill set for himself and for the country at large. The result is that Germany still, 200 years later, has an outstanding reputation for engineering skills – the rise of which are directly attributable to a lack of the copyright monopoly.

There are more examples. Pharmaceutical companies argue how they absolutely, positively need the knowledge monopolies we call patents in order to survive. The company Novartis is one of the worse offenders here. The claim that patent monopolies are needed is not only false in an objective light – as in the patent monopolies not being needed at all today for the pharma industry – but more interestingly, Novartis itself was founded in a time and place when no such knowledge monopolies existed – more specifically, in Switzerland in 1758 and 1859. If the patent monopolies are so vital for success, how come the pharmaceutical giants of today were successfully founded in their complete absence?

Rather, the pattern here is that the people who have made it to the top push for monopolies that will lock in their positions as kings of the hill and prevent people who do something better from replacing them. It’s a power grab.

In Sweden, the telecoms infrastructure giant Ericsson was founded making a telephone handset that directly infringed on a German patent from Siemens – or at least, would have done so with today’s monopoly laws. A Norwegian company later copied Ericsson in turn. Ingen brød sig. Today, with the patent monopolies we have today, Ericsson would not have survived the first phone call. And yet, Ericsson is one of the giants pushing for more restrictive monopoly laws. Of course they are they have been successfully founded already. What innovative giants of tomorrow are we smothering stillborn through these monopoly constructs?

Indeed, the United States itself celebrated breakers of the monopolies on ideas and knowledge as national heroes when the country was in its infancy and building its industries. When the US was still a British colony, the United Kingdom had this idea that all refinement of raw material into desirable products should happen on the soil of the United Kingdom, and only there. Industrial secrets were closely guarded, and the United States sought to break the stranglehold for its own benefit. When somebody brought the British industrial secret of the textile mills to the United States, for example, he was celebrated by getting an entire city named after him and named a father of industry as such. Today, the same person would have been indicted for industrial espionage.

Or why not take a look at Hollywood and the film industry? In the infancy of filmmaking, there was a patent monopoly blanket on the entire concept of moving pictures owned by Thomas Edison, who was adamant in claiming his legal monopoly rights. In order for innovation in the area to flourish, the entire industry moved from the then-hotseat of moviemaking, New York. They moved as far away as they could, west across the entire country, and settled in a suburb outside of Los Angeles. That was outside of the reach of Edison’s patent monopoly lawyers at the time, and so, moviemaking took off big time. Today, the fledgling industry wouldn’t have been outside of the reach of those monopoly lawyers.

I could end with mentioning Internet and how monopolies try to tame it from every angle, but I am sure everybody can fill in the blanks here. Just for fun, we could mention Bill Gates’ famous quote that if people had taken out patent monopolies when the web was still in its infancy, the industry would be at a complete standstill today. It is consistent with the overall pattern.

The pattern here is clear: copyright monopolies and patent monopolies encourage neither creativity nor innovation. Quite the opposite. Throughout history, we observe that today’s giants were founded in their absence, and today, these giants push for the harshening and enforcement of these monopolies in order to remain kings of the hill, to prevent something new and better from replacing them. Pushing for copyright monopolies and patent monopolies was never a matter of helping others it was a matter of kicking away the ladder once you had reached the top yourself.

But for the rest of us, it makes no sense whatsoever to carve today’s giants in stone. We want them to be replaced by something better, and the copyright and patent monopolies prevent that.


This cmdlet returns a history object for each history item that it gets.

The session history is a list of the commands entered during the session. The session history represents the run order, the status, and the start and end times of the command. As you enter each command, PowerShell adds it to the history so that you can reuse it. For more information about the command history, see about_History.

Starting in Windows PowerShell 3.0, the default value of the $MaximumHistoryCount preference variable is 4096 . In Windows PowerShell 2.0, the default value is 64 . For more information about the $MaximumHistoryCount variable, see about_Preference_Variables.


Se videoen: I Have a Dream speech by Martin Luther King.Jr HD subtitled


Kommentarer:

 1. Mirza

  Er det ikke behageligt for dig?

 2. Boell

  Det er bemærkelsesværdigt, denne ret værdifulde udtalelse

 3. Fenrizshura

  I can recommend coming to the site, on which there is a lot of information on this issue.

 4. Meztihn

  Ja du er talentet :)

 5. Dozuru

  Jeg tror, ​​at du ikke har ret. Jeg kan forsvare stillingen. Skriv til mig i PM, vi vil kommunikere.

 6. Kajik

  Tak så meget for støtten, hvordan kan jeg takke dig?Skriv en besked