Kopi af hjertesutraen

Kopi af hjertesutraen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Dekorativ kopi af Hjerte Sutra på kinesisk

Det her Perfektion af Wisdom sūtra, der almindeligvis kaldes Heart Sūtra, forklarer den grundlæggende tomhed i alle ting. Det betragtes som et af de mest kendte og mest populære Mahāyāna-skrifter.

Hvordan blev det oversat til kinesisk?

Der er flere versioner af denne sutra på kinesisk. Den, der er kopieret her, er den mest udbredte. Stadig reciteret og studeret af mange i dag, blev den redigeret og afsluttet i 649 CE af den buddhistiske munk Xuanzang (ca. 602-664). Xuanzang fremstillede sig selv som en lærd og rejsende. Han er berømt for den seksten år lange landrejse, han foretog til Indien for at bringe buddhistiske tekster tilbage. Ifølge hans biografi vendte han tilbage til Kina med over 600 titler og leverede oversættelser til mange indiske sūtras, herunder Heart Sūtra.

Hvad er denne form?

Det Heart Sūtra er en af ​​de korteste sutraer. Kort nok til at passe på et enkelt ark papir blev skriften håndskrevet på denne lodrette rulle for at fremkalde den arkitektoniske profil af en fem-etagers stūpa. Titlen, der ligger over den pagodelignende struktur, er spredt over tre kolonner, der danner en baldakin. Karaktererne er alle forbundet med fint stiplede røde linjer, der angiver rækkefølgen af ​​teksten. Således fremstillet udgør de et hellig billede, der kunne æres i sig selv og måske blev hængt op som en del af særlige rituelle praksis.


Oversættelser af The Heart Sutra

Om hyldest til visdomens perfektion den dejlige, den hellige!

Avalokita, Den Hellige Herre og Bodhisattva, bevægede sig i visdomens dybe forløb, som er gået ud over.

Han kiggede ned fra det høje, han så kun fem dynger, og han så, at de i deres eget væsen var tomme.

form er tomhed og selve tomheden er form

tomhed adskiller sig ikke fra form, form adskiller sig ikke fra tomhed, uanset hvad er tomhed, det er form,

det samme gælder følelser, opfattelser, impulser og bevidsthed.

alle dharmas er markeret med tomhed

de er ikke produceret eller stoppet, ikke besmittet eller pletfri, ikke mangelfuld eller fuldstændig.

i tomhed er der ingen form eller følelse eller opfattelse eller impuls eller bevidsthed

Intet øje, øre, næse, tunge, krop, sind Ingen former, lyde, lugte, smag, berørings- eller sindets genstande Intet synorganelement og så videre, indtil vi kommer til:

Intet sind-bevidsthed element Der er ingen uvidenhed, ingen udryddelse af uvidenhed og så videre, indtil vi kommer til: Der er ingen forfald og død, ingen udryddelse af forfald og død. Der er ingen lidelse, ingen oprindelse, ingen stop, ingen vej.

Der er ingen erkendelse, ingen opnåelse og ingen ikke-opnåelse.

det er på grund af hans manglende opnåelse, at en Bodhisattva, gennem at have stolet på visdommens perfektion, bor uden tankedækninger. I mangel af tanke-dækninger er han ikke blevet skabt,

han har overvundet det, der kan forstyrre, og i sidste ende når han til Nirvana.

Alle dem, der fremstår som buddhaer i de tre perioder, er fuldstændig vågne til den yderste, rigtige og perfekte oplysning, fordi de har stolet på visdommens perfektion.

Derfor bør man kende prajnaparamita som den store trylleformel, den store videns trylleform, den største trylleformular, den magiske fortryllelse, al lidelse af al lidelse, i sandhed - for hvad kan gå galt? Ved prajnaparamita er denne stave blevet leveret. Det kører sådan her:

gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

(Borte, væk, gået ud, gået helt ud, O sikke en opvågnen, hagl!-)

Dette fuldender hjertet af perfekt visdom.

Oversættelse af Nalanda Oversættelsesudvalg

Sådan har jeg hørt. Engang boede den salige i Rajagriha ved Vulture Peak -bjerget sammen med en stor samling af munkers sangha og en stor samling af bodha -attatas sangha. På det tidspunkt trådte den salige ind i samadhi, der udtrykker dharma kaldet & quotprofound illumination, & quot og på samme tid ædle Avalokiteshvara, bodhisattva mahasattva, mens han praktiserede den dybtgående prajnaparamita, så på denne måde: han så de fem skandhas være tomme for natur.

Derefter sagde ærværdige Shariputra til Buddha's magt til den ædle Avalokiteshvara, bodhisattva mahasattva, & quotHvordan skulle en søn eller datter af en adelig familie træne, der ønsker at praktisere den dybe prajnaparamita? & Quot

Adresseret på denne måde sagde ædle Avalokiteshvara, bodhisattva mahasattva, til ærværdige Shariputra, & quotO Shariputra, en søn eller datter af en adelig familie, der ønsker at praktisere den dybtgående prajnaparamita, bør se på denne måde: at se de fem skandhaer være tomme for naturen. Form er tomhed tomhed er også form. Tomhed er intet andet end formen er ikke andet end tomhed. På samme måde er følelse, opfattelse, dannelse og bevidsthed tomhed. Således, Shariputra, er alle dharmas tomhed. Der er ingen egenskaber. Der er ingen fødsel og ingen ophør. Der er ingen urenhed og ingen renhed. Der er ingen nedgang og ingen stigning. Derfor, Shariputra, i tomhed er der ingen form, ingen følelse, ingen opfattelse, ingen dannelse, ingen bevidsthed intet øje, intet øre, ingen næse, ingen tunge, ingen krop, intet sind intet udseende, ingen lyd, ingen lugt, ingen smag, ingen berøring, ingen dharmas, ingen øje dhatu op til intet sind dhatu, ingen dhatu af dharmas, ingen sind bevidsthed dhatu ingen uvidenhed, ingen ende på uvidenhed op til ingen alderdom og død, ingen ende på alderdom og død ingen lidelse , ingen lidelse, ingen lidelse, ingen vej, ingen visdom, ingen opnåelse og ikke-opnåelse. Derfor, Shariputra, da bodhisattvaerne ikke kan opnås, holder de sig ved hjælp af prajnaparamita.

Da der ikke er nogen tilsløring af sindet, er der ingen frygt. De overskrider falskhed og opnår fuldstændig nirvana. Alle de tre gangers buddhaer vågnede fuldstændigt ved hjælp af prajnaparamita til uovertruffen, sand, fuldstændig oplysning. Derfor bør prajnaparamitas store mantra, mantraet med stor indsigt, det uovertrufne mantra, det mantra uden sidestykke, det mantra, der beroliger al lidelse, være kendt som sandhed, da der ikke er noget bedrag. Prajnaparamita -mantraet siges på denne måde:

OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

Således bør Shariputra, bodhisattva mahasattva træne i den dybe prajnaparamita.

Så opstod den salige fra den samadhi og roste den ædle Avalokiteshvara, bodhisattva mahasattva og sagde: "Godt, godt, søn af adelig familie, sådan er det, o søn af adelig familie, sådan er det. Man bør øve den dybe prajnaparamita, ligesom du har lært, og alle tathagatas vil glæde sig. & Quot

Da den salige havde sagt dette, ærede Shariputra og ædle Avalokiteshvara, bodhisattva mahasattva, hele denne forsamling og verden med dens guder, mennesker, asuraer og gandharvaer sig og priste den saliges ord.

Oversættelse af Buddhist Text Translation Society

Da Bodhisattva Avalokiteshvara praktiserede den dybtgående Prajna Paramita, belyste han de fem Skandhaer og så, at de alle er tomme, og han krydsede alle lidelser og vanskeligheder.

Shariputra, form adskiller sig ikke fra tomhed tomhed adskiller sig ikke fra form. Selve formen er tomhed tomhed i sig selv er form. Sådan er følelse, erkendelse, dannelse og bevidsthed også.

Shariputra, alle Dharmas er tomme for egenskaber. De er ikke produceret, ikke ødelagt, ikke besmittet, ikke rene, og de hverken øger eller formindskes. Derfor er der i tomhed ingen form, følelse, erkendelse, dannelse eller bevidsthed ingen øjne, ører, næse, tunge, krop eller sind ingen seværdigheder, lyde, lugte, smag, berøringsgenstande eller Dharmas ingen øjne til og med intet sindsbevidsthed og ingen uvidenhed eller uvidenhedens ophør, til og med ingen alderdom og død eller ophør af alderdom og død. Der er ingen lidelse, ingen akkumulering, ingen udryddelse og ingen måde, og ingen forståelse og ingen opnåelse.

Fordi intet opnås, er Bodhisattva gennem afhængighed af Prajna Paramita uhindret i hans sind. Fordi der ikke er nogen hindring, er han ikke bange, og han efterlader forvrænget drømmetænkning langt efter. I sidste ende Nirvana! Alle buddhaer i de tre tidsperioder opnår Anuttara-samyak-sambodhi gennem afhængighed af Prajna Paramita. Ved derfor, at Prajna Paramita er et stort åndeligt mantra, et stort lyst mantra, et øverste mantra, et uovertruffen mantra. Det kan fjerne al lidelse, det er ægte og ikke falsk. Derfor blev Mantraet fra Prajna Paramita talt. Fortæl det sådan her:

Gaté Gaté Paragaté Parasamgaté

Slutningen af ​​hjertet af Prajna Paramita Sutra

Copyright © 1997 Buddhist Text Translation Society

Oversættelse af Kuan Um School of Zen

Avalokitesvara Bodhisattva
når man praktiserer dybt Prajna Paramita
opfatter, at alle fem skandhaer er tomme
og er reddet fra al lidelse og nød.

Shariputra,
form adskiller sig ikke fra tomhed,
tomhed adskiller sig ikke fra form.
Det, der er form, er tomhed,
det, der er tomhedsform.

Det samme gælder følelser,
opfattelser, impulser, bevidsthed.

Shariputra,
alle dharmas er markeret med tomhed
de dukker ikke op eller forsvinder,
ikke er beskidte eller rene,
ikke øges eller formindskes.

Derfor i tomhed ingen form, ingen følelser,
opfattelser, impulser, bevidsthed.

Ingen øjne, ingen ører, ingen næse, ingen tunge, ingen krop, intet sind
ingen farve, ingen lyd, ingen lugt, ingen smag, ingen berøring,
intet sindemål
ingen øjne
og så videre, indtil intet sind bevidsthed er.

Ingen uvidenhed og heller ingen udryddelse af det,
og så videre indtil ingen alderdom og død
og heller ingen udryddelse af dem.

Ingen lidelse, ingen oprindelse,
ingen stop, ingen vej, ingen erkendelse,
heller ingen opnåelse med intet at opnå.

Bodhisattva afhænger af Prajna Paramita
og sindet er ingen hindring
uden nogen hindring findes der ingen frygt.
Langt bortset fra enhver perverteret udsigt bor man i Nirvana.

I de tre verdener
alle buddhaer er afhængige af Prajna Paramita
og opnå Anuttara Samyak Sambodhi.

Derfor ved, at Prajna Paramita
er det store transcendente mantra,
er det store lyse mantra,
er det største mantra,
er det øverste mantra
som er i stand til at lindre al lidelse
og er sand, ikke falsk.
Så forkynd Prajna Paramita -mantraet,
forkynd mantraet, der siger:

gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

Oversættelse af pastor Xuan-Zang, oversat til engelsk af Dr. Yutang Lin

Når Bodhisattva Avalokitesvara praktiserer dybt sublimering gennem transcendent visdom, opfatter han intuitivt, at de fem aggregater er af blank essens og dermed overskrider alle lidelser og vanskeligheder. & quotShariputra, fænomener er uadskillelige fra Blank Essence, og Blank Essence er uadskillelige fra fænomener fænomener er identiske med Blank Essence, og Blank Essence er identisk med fænomener. Følelse, konceptualisering, motivation og bevidsthed er også uadskillelige fra og identiske med Blank Essence. & Quot

& quotShariputra, egenskaberne ved Blank Essence for alle disse ting er: hverken født eller død, hverken beskidt eller ren, hverken stigende eller faldende. Derfor er der i Blank Essence ingen fænomener, ingen følelse, konceptualisering, motivation, bevidsthed intet øje, øre, næse, tunge, krop, sind ingen farve, lyd, lugt, smag, berøring, indtryk ingen øjenarter til og med ingen perceptuel bevidsthed-art ingen uvidenhed og ingen eliminering af uvidenhed, til og med ingen senilitet og død og ingen eliminering af senilitet og død ingen lidelse, dens årsager, dens transcendens, vejen mod dens transcendens ingen visdom og ingen opnåelse. Da der ikke er opnåelse ved sublimering gennem transcendent visdom, har en Bodhisattvas sind ingen tilknytning. Da der ikke er nogen tilknytning, er der ingen frygt. Der er frihed for gennemgribende vrangforestillinger, og Nirvana realiseres. & Quot

& quot Buddhaer fra fortid, nutid og fremtid opnår den uovertrufne ret og fuld oplysning ved sublimering gennem transcendent visdom. Derfor er sublimering gennem transcendent visdom kendt for at være det store vidunderlige mantra, det store åbne mantra, det uovertrufne mantra, mantraet uden rang, der er i stand til at eliminere al lidelse, sandfærdig og uden bedrag. Derfor skal sublimeringens mantra gennem transcendent visdom proklameres. & Quot Så udtaler han mantraet:

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha

Tibetansk version, Lama Yeshe Arkiv

Hyldest til de ophøjede tre juveler!

Sådan har jeg hørt på et tidspunkt. Den salige boede i Rajagriha på Vulture Mountain sammen med en stor samling munke og en stor samling bodhisattvaer. På det tidspunkt blev den salige absorberet i koncentrationen af ​​de utallige aspekter af fænomener kaldet "dyb belysning".

På det tidspunkt kiggede Superior Avalokiteshvara, bodhisattva, det store væsen, perfekt på udøvelsen af ​​visdomens dybe perfektion, og kiggede perfekt på tomheden i de fem aggregaters iboende eksistens.

Derefter sagde den ærværdige Shariputra gennem Buddhas kraft til Superior Avalokiteshvara, bodhisattva, det store væsen: "Hvordan skal et barn af slægten træne, der ønsker at deltage i udøvelsen af ​​den dybe perfektion af visdom?"

Således talte han, og Superior Avalokiteshvara, bodhisattva, det store væsen, svarede til den ærværdige Shariputra som følger:

”Shariputra, uanset hvilken søn eller datter af slægten, der ønsker at deltage i udøvelsen af ​​den dybe perfektion af visdom, bør se perfekt sådan ud: efterfølgende at se perfekt og korrekt på tomheden i de fem aggregaters iboende eksistens.

& quotFormen er tom, tomhed er form. Tomhed er ikke andet end form. Form er ikke andet end tomhed. På samme måde er følelse, diskrimination, sammensætningsfaktorer og bevidsthed tom. Shariputra, ligesom dette er alle fænomener tomme, uden egenskaber, det vil sige, de produceres ikke og ophører ikke, de har ingen besmittelse og ingen adskillelse fra besmittelse, de har intet fald og ingen stigning.

“Derfor, Shariputra, i tomhed er der ingen form, ingen følelse, ingen diskrimination, ingen kompositoriske faktorer, ingen bevidsthed. Der er intet øje, intet øre, ingen næse, ingen tunge, ingen krop, intet sind ingen synlig form, ingen lyd, ingen lugt, ingen smag, intet berøringsobjekt, intet mentalt fænomen. Der er intet øjeelement og så videre op til intet sindselement, op til intet element i mental bevidsthed. Der er ingen uvidenhed og ingen ophør af uvidenhed og så videre op til ingen ældning og død og ingen ophør af ældning og død. Ligeledes er der ingen lidelse, ingen oprindelse, ingen ophør og ingen vej ingen ophøjet visdom, ingen opnåelse og heller ingen ikke -opnåelse.

“Derfor, Shariputra, fordi der ikke er nogen opnåelse, stoler bodhisattvas på og forbliver i visdomens perfektion, og fordi deres sind ikke har nogen hindringer, har de ingen frygt. Når de går fuldstændig ud over fejl, opnår de den endelige tilstand ud over sorg. Alle de buddhaer, der opholder sig i de tre gange, bliver ved at stole på visdomens perfektion åbenbare og fuldstændige buddhaer i en tilstand af uovertruffen, perfekt og fuldstændig oplysning.

“Derfor burde mantraet om visdomens perfektion, mantraet med stor viden, det uovertrufne mantra, det mantra, der er lig med det samme, mantraet, der grundigt pacificerer al lidelse, da det ikke er falsk, kaldes sandhed. Mantraet om visdomens perfektion udråbes:

tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soha!

"Shariputra, sådan skal en bodhisattva, et stort væsen, træne i visdomens dybe perfektion."

Så opstod den salige fra denne koncentration og sagde til Overordnede Avalokiteshvara, bodhisattvaen, det store væsen: ”Godt sagt, godt sagt, o slægtens barn. Sådan er det. Visdomens dybe perfektion bør praktiseres nøjagtigt som du har lært, og tathagatas vil glæde sig. ”

Da den salige havde sagt dette, var den ærværdige Shariputra, Superior Avalokiteshvara, bodhisattva, det store væsen og hele forsamlingen samt verdslige væsener - guder, mennesker, halvguder, gandharvas og andre - fyldt med beundring og højt roste det, der var blevet talt af den salige.


Indhold

I sutraen taler Avalokiteśvara til Śariputra og forklarer den grundlæggende tomhed (śūnyatā) for alle fænomener, kendt gennem og som de fem aggregater af menneskelig eksistens (skandhas): form (rūpa), følelse (vedanā), vilje (saṅkhāra), opfattelser ( saṃjñā) og bevidsthed (vijñāna). Avalokiteśvara siger berømt: "Form er tomhed (śūnyatā). Tomhed er form", og erklærer de andre skandhaer for at være lige tomme - det vil sige, at de afhængigt stammer fra.

Avalokiteśvara gennemgår derefter nogle af de mest grundlæggende buddhistiske lærdomme, såsom de fire ædle sandheder, og forklarer, at i tomhed er ingen af ​​disse forestillinger gældende. Dette fortolkes ifølge doktrinen om to sandheder som at sige, at lærdomme, mens nøjagtige beskrivelser af konventionel sandhed, blot er udsagn om virkeligheden - de er ikke virkeligheden selv - og at de derfor ikke kan anvendes på den ultimative sandhed, der per definition er uden for mental forståelse. Således baserer bodhisattva, som den arketypiske Mahayana -buddhist, på visdomens perfektion, defineret i Mahāprajñāpāramitā Sūtra at være den visdom, der opfatter virkeligheden direkte uden begrebsmæssig tilknytning og derved opnår nirvana.

Sutraen afsluttes med mantraet gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā, hvilket betyder "væk, væk, alle gået til den anden bred, vågner, svaha." [note 1]

Hjertesutraen er "den mest almindeligt reciterede, kopierede og studerede skrift i østasiatisk buddhisme." [4] [2] [note 2] [note 3] Det reciteres af tilhængere af Mahayana -skoler i buddhismen uanset sekterisk tilhørsforhold. [5]: 59–60

Mens sutraens oprindelse er omtvistet af nogle moderne forskere, [6] var den bredt kendt i hele Sydasien (inklusive Afghanistan) fra mindst Pala Empire -perioden (ca. 750–1200 CE) og i dele af Indien indtil mindst midten af ​​1300 -tallet. [7]: 239,18–20 [note 4] [8]: 311–319,308–309 [note 5] Hjertesutraens statur i det tidlige middelalderlige Indien kan ses fra titlen ”Holy Mother of all Buddhas Heart of visdomens perfektion '[9]: 389 fra mindst 800 -tallet CE (se filologisk forklaring af teksten). [2]: 15–16 [7]: 141.142 [note 6]

Den lange version af Heart Sutra studeres grundigt af de forskellige tibetanske buddhistiske skoler, hvor Heart Sutra synges, men også behandles som en tantrisk tekst, med en tantrisk ceremoni forbundet med det. [7]: 216–238 Det ses også som en af ​​dattersutraerne fra Prajnaparamita -genren i Vajrayana -traditionen, som blev nedleveret fra Tibet. [10]: 67–69 [11]: 2 [note 7] [note 8]

Teksten er blevet oversat til mange sprog, og snesevis af engelske oversættelser og kommentarer er blevet offentliggjort sammen med et ukendt antal uformelle versioner på internettet. [note 9]

Der er to hovedversioner af Heart Sutra: en kort og en lang version.

Den korte version som oversat af Xuanzang er den mest populære version af tilhængere, der praktiserer østasiatiske skoler i buddhismen. Xuanzangs kanoniske tekst (T. 251) har i alt 260 kinesiske tegn. Nogle japanske og koreanske versioner har yderligere 2 tegn. [8]: 324,334 [note 10] Den korte version er også blevet oversat til tibetansk, men den er ikke en del af den nuværende tibetanske buddhistiske Canon.

Den lange version adskiller sig fra den korte version ved at inkludere både et indledende og afsluttende afsnit, funktioner, som de fleste buddhistiske sutraer har. Introduktionen introducerer sutraen for lytteren med den traditionelle buddhistiske åbningssætning "Så har jeg hørt". Det beskriver derefter det sted, hvor Buddha (eller undertiden bodhisattvas osv.) Bekendtgør undervisningen og publikum, som undervisningen er givet til. Det afsluttende afsnit slutter sutraen med tak og ros til Buddha.

Begge versioner synges dagligt af tilhængere af praktisk talt alle skoler i den østasiatiske buddhisme og af nogle tilhængere af tibetansk og newar -buddhisme. [12]

Tidligste eksisterende versioner og referencer til Heart Sutra Edit

Den tidligste daterede tekst af Hjerte Sutra er en stenstele dateret til 661 CE beliggende ved Yunju -templet og er en del af Fangshan Stone Sutra. Det er også den tidligste kopi af Xuanzangs 649 CE -oversættelse af Heart Sutra (Taisho 221) lavet tre år før Xuanzang døde. [13] [14] [15] [16]: 12,17 [note 11]

Et håndskrift med palmeblade fundet ved Hōryū-ji-templet er det tidligste udaterede eksisterende sanskritmanuskript af Heart Sutra. Det er dateret til ca. 7. - 8. århundrede CE af Tokyo National Museum, hvor det i øjeblikket opbevares. [1] [17]: 208–209

Kilden til Heart Sutra - Nattier kontroverser Rediger

Jan Nattier (1992) argumenterer, baseret på hendes krydsfilologiske undersøgelse af kinesiske og sanskritiske tekster af hjertesutraen, om at hjertesutraen oprindeligt blev sammensat i Kina. [17]

Fukui Fumimasa, Harada Waso, Ishii Kōsei og Siu Sai yau baseret på deres krydsfilologiske undersøgelse af kinesiske og sanskritiske tekster fra Heart Sutra og andre middelalderperioder Sanskrit Mahayana sutras teoretiserer, at Heart Sutra ikke kunne have været komponeret i Kina, men var komponeret i Indien. [18] [9] [note 12] [19] [20] [21]: 43–44,72–80

Kuiji og Woncheuk var Xuanzangs to disciple. Deres kommentarer fra det 7. århundrede er de tidligste eksisterende kommentarer til Heart Sutra, begge kommentarer, ifølge Hyun Choo, Harada Waso, Ishii Kosei, Dan Lusthaus osv., Modsiger Nattiers kinesiske oprindelsesteori. [22]: 146–147 [note 13] [23]: 6 [note 14] [24]: 111 [note 15] [5]: 83

Titel Rediger

Historiske titler Rediger

Titlerne på de tidligste eksisterende manuskripter af Heart Sutra indeholder alle ordene "hṛdaya" eller "hjerte" og "prajñāpāramitā" eller "perfektion af visdom". Fra det 8. århundrede og fortsatte i det mindste indtil det 13. århundrede indeholdt titlerne på de indiske manuskripter fra hjertesutraerne ordene "bhagavatī" eller "mor til alle buddhaer" og "prajñāpāramitā". [note 16]

Senere indiske manuskripter har mere varierede titler.

Titler i brug i dag Rediger

I den vestlige verden er denne sutra kendt som Heart Sutra (en oversættelse afledt af dens mest almindelige navn i østasiatiske lande). Men det kaldes også undertiden Heart of Wisdom Sutra. I Tibet, Mongoliet og andre regioner, der er påvirket af Vajrayana, er det kendt som Den [hellige] Moder til alle Buddhas Hjerte (Essens) for visdomens perfektion.

I den tibetanske tekst gives titlen først på sanskrit og derefter på tibetansk: sanskrit: भगवतीप्रज्ञापारमिताहृदय (Bhagavatīprajñāpāramitāhṛdaya), Tibetansk: བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ མ་ ཤེས་རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ སྙིང་ W, Wylie: bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po Engelsk oversættelse af tibetansk titel: Mother of All Buddhas Heart (Essence) of the Perfection of Wisdom. [11]: 1 [note 17]

På andre sprog er den almindeligt anvendte titel en forkortelse af Prajñāpāramitāhṛdayasūtraṃ: dvs. Prajñāhṛdaya Sūtra) (The Heart of Wisdom Sutra). De er som følger: f.eks. Koreansk: Banya Shimgyeong (반야 심경 / 般若 心 經) Japansk: Hannya Shingyō (は ん に ゃ し ん ぎ ょ う / 般若 心 経) vietnamesisk: Bát-nhã tâm kinh (chữ Nho: 般若 心 經).

Rediger indhold

Forskellige kommentatorer deler denne tekst op i forskellige afsnit. I den lange version findes den traditionelle åbning "Således har jeg hørt" og Buddha sammen med et fællesskab af bodhisattvas og munke samlet med Avalokiteśvara og Sariputra ved Gridhakuta (en bjergtop ved Rajgir, det traditionelle sted, hvor størstedelen af ​​perfektionen af visdomens lære blev givet), da Sariputra gennem buddhas magt beder Avalokiteśvara [26]: xix, 249–271 [note 18] [27]: 83–98 om råd om udøvelsen af ​​visdommens perfektion. Sutraen beskriver derefter oplevelsen af ​​befrielse af bodhisattva af medfølelse, Avalokiteśvara, som et resultat af vipassanā opnået, mens de var engageret i dyb meditation for at vække fakultetet prajña (visdom). Indsigten refererer til forståelsen af ​​den grundlæggende tomhed (śūnyatā) for alle fænomener, kendt gennem og som de fem aggregater af menneskelig eksistens (skandhas): form (rūpa), følelse (vedanā), vilje (saṅkhāra), opfattelser (saṃjñā), og bevidsthed (vijñāna).

Den specifikke sekvens af begreber opført i linje 12–20 (". I tomhed er der ingen form, ingen fornemmelse, ingen opnåelse og ingen ikke-opnåelse") er den samme sekvens, der bruges i Sarvastivadin Samyukta Agama denne sekvens adskiller sig i sammenlignelige tekster fra andre sekter. På dette grundlag har Red Pine argumenteret for, at Heart Sūtra er specifikt et svar på Sarvastivadas lære, der i betydningen "fænomener" eller dets bestanddele er virkelige. [2]: 9 linjer 12–13 opregner de fem skandhaer. Linje 14-15 viser de tolv ayatanas eller boliger. [2]: 100 linje 16 henviser til 18 dhatus eller bevidsthedselementer ved hjælp af en konventionel stenografi for kun at navngive elementernes første (øje) og sidste (konceptuelle bevidsthed). [2]: 105–06 Linje 17–18 hævder tomheden i de tolv Nidānas, de traditionelle tolv led af afhængig oprindelse, ved hjælp af den samme stenografi som for de atten dhatus. [2]: 109 Linje 19 refererer til de fire ædle sandheder.

Avalokiteśvara henvender sig til Śariputra, der var proklamator for abhidharma i henhold til skrifterne og teksterne fra Sarvastivada og andre tidlige buddhistiske skoler, efter at være blevet udpeget af Buddha for at modtage disse lærdomme. [2]: 11–12, 15 siger Avalokiteśvara berømt: "Formen er tom (śūnyatā). Tomhed er form" og erklærer, at de andre skandhaer er lige så tomme for de mest grundlæggende buddhistiske lærdomme som f.eks. De fire ædle sandheder og forklarer, at i tomhed gælder ingen af ​​disse forestillinger. Dette fortolkes ifølge doktrinen om to sandheder som at sige, at lærdomme, mens nøjagtige beskrivelser af konventionel sandhed, blot er udsagn om virkeligheden - de er ikke virkeligheden selv - og at de derfor ikke kan anvendes på den ultimative sandhed, der per definition er uden for mental forståelse. Således er bodhisattva, som den arketypiske Mahayana -buddhist, afhængig af visdomens perfektion, defineret i Mahaprajnaparamita Sutra at være den visdom, der opfatter virkeligheden direkte uden begrebsmæssig tilknytning og derved opnår nirvana.

Alle buddhaer i de tre tidsaldre (fortid, nutid og fremtid) er afhængige af visdommens perfektion for at nå fuldstændig oplysning. Visdommens perfektion er det mægtige mantra, det store oplysende mantra, det uudmærkede mantra, det mantra uden sidestykke, der er i stand til at fjerne al lidelse. Dette er sandt og ikke falsk. [28] Visdomens perfektion kondenseres derefter i mantraet, som sutraen slutter med: "Gate Gate Pāragate Pārasamgate Bodhi Svāhā" (bogstaveligt talt "Borte gået, gået ud over, gået helt ud, oplysningshagl!"). [29] I den lange version roser Buddha Avalokiteśvara for at have givet udtryk for visdommens perfektion, og alle sammen glæder sig over dens undervisning. Mange skoler har traditionelt også rost sutraen ved at sige tre gange ækvivalent med "Mahāprajñāpāramitā" efter afslutningen af ​​recitationen af ​​den korte version. [30]

Mantra Rediger

Det Heart Sūtra mantra på sanskrit IAST er gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā, Devanagari: गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा, IPA: ɡəteː ɡəteː paːɾəɡəteː paːɾəsəŋɡəte boːdʱɪ sʋaːɦaː, der betyder "væk, væk, alle gået til den anden bred, vågner, svaha." [note 19]

Kina, Japan, Korea og Vietnam Rediger

To kommentarer fra Heart Sutra blev komponeret af elever fra Xuanzang, Woncheuk og Kuiji i det 7. århundrede. [5]: 60 Disse synes at være de tidligste eksisterende kommentarer til teksten. Begge er oversat til engelsk. [22] [31] Både Kuījī og Woncheuks kommentarer nærmer sig hjertesutraen fra både et Yogācāra og Madhyamaka synspunkt [5] [22] Kuījis kommentar præsenterer imidlertid også detaljeret linje for linje Madhyamaka synspunkter og er derfor den tidligste overlevende Madhyamaka -kommentar til hjertesutraen. Af særlig opmærksomhed, selvom Woncheuk udførte sit arbejde i Kina, blev han født i Silla, et af de kongeriger, der dengang lå i Korea.

Chief Tang -dynastiets kommentarer er alle nu blevet oversat til engelsk.

Bemærkelsesværdige japanske kommentarer inkluderer dem af Kūkai (9. århundrede, Japan), der behandler teksten som et tantra, [32] [33] og Hakuin, der giver en Zen -kommentar. [34]

Der er også en vietnamesisk kommentartradition for Heart Sutra. Den tidligste registrerede kommentar er den tidlige Thiền -kommentar fra det 14. århundrede med titlen 'Kommentar til Prajñāhṛdaya Sutra' af Pháp Loa. [35]: 155.298 [note 20]

Alle de østasiatiske kommentarer er kommentarer til Xuanzangs oversættelse af den korte version af Heart Sutra. Kukais kommentar er angiveligt Kumārajīvas oversættelse af den korte version af Heart Sutrabut ved nærmere undersøgelse synes kun at citere fra Xuanzangs oversættelse. [33]: 21,36–37

Store kinesiske sprogkommentarer til hjertesutraen
# Engelsk titel [note 21] Taisho Tripitaka nr. [37] Forfatter [note 22] Datoer Skole
1. Omfattende kommentar til Prañāpāramitā Heart Sutra[11] T1710 Kuiji 632–682 e.Kr. Yogācāra
2. Prajñāpāramitā Kommentar fra Heart Sutra [22] T1711 Woncheuk eller (pinyin: Yuance) 613–692 e.Kr. Yogācāra
3. Kort kommentar til Prajñāpāramitā Heart Sutra [2]: passim [38] T712 Fazang 643–712 CE Huayan
4. En kommentar til Prajñāpāramitā Heart Sutra [2]: passim M522 Jingmai c. 7. århundrede [39]: 7170
5. En kommentar til Prajñāpāramitā Heart Sutra [2]: passim M521 Huijing 715 e.Kr.
6. Hemmelig nøgle til hjertesutraen [33] [32] : 262–276 T2203A Kūkai 774–835 e.Kr. Shingon
7. Enkel forklaring på hjertesutraen [2]: passim [40]: 211–224 M542 Hanshan Deqing 1546–1623 CE [39]: 7549 Chan buddhisme
8. Forklaring af hjertesutraen [2]: passim M1452 (Rulle 11) Zibo Zhenke 1543–1603 CE [39]: 5297 Chan buddhisme
9. Forklaring af nøglepunkterne til hjertesutraen [2] : 74 M555 Ouyi Zhixu 1599–1655 CE [39]: 6321 Ren jord buddhisme
10. Zen -ord til hjertet [34] B021 Hakuin Ekaku 1686–1768 e.Kr. Zen

Indien Rediger

Otte indiske kommentarer overlever i tibetansk oversættelse og har været genstand for to bøger af Donald Lopez. [41] [7] Disse behandler typisk teksten enten fra et Madhyamaka -synspunkt eller som et tantra (især Śrīsiṃha). Śrī Mahājanas kommentar har en bestemt "Yogachara bøjet". [7] Alle disse kommentarer er til den lange version af Heart Sutra. De otte indiske kommentarer fra Kangyur er (jf. De første otte på diagrammet):

Indian Commentaries on the Heart Sutra from Tibetan and Chinese language Sources
# English Title [note 23] Peking Tripitaka No. [42] [43] [44] Author / Dates
1. Vast Explanation of the Noble Heart of the Perfection of Wisdom No. 5217 Vimalamitra (b. Western India fl. c. 797 CE – 810 CE)
2, Atīśa's Explanation of the Heart Sutra No. 5222 Atīśa (b. Eastern India, 982 CE – 1045 CE)
3. Commentary on the 'Heart of the Perfection of Wisdom No. 5221 Kamalaśīla (740 CE – 795 CE)
4. Commentary on the Heart Sutra as Mantra No. 5840 Śrīsiṃha (probably 8th century CE) [7] : 82 [note 24]
5. Explanation of the Noble Heart of the Perfection of Wisdom No. 5218 Jñānamitra (c. 10th–11th century CE) [45] : 144
6. Vast Commentary on the Noble Heart of the Perfection of Wisdom No. 5220 Praśāstrasena
7. Complete Understanding of the Heart of the Perfection of Wisdom No. 5223 Śrī Mahājana (probably c. 11th century) [46] : 91
8. Commentary on the Bhagavati (Mother of all Buddhas) Heart of the Perfection of Wisdom Sutra, Lamp of the Meaning No. 5219 Vajrāpaṇi (probably c. 11th century CE) [46] : 89
9. Commentary on the Heart of the Perfection of Wisdom M526 Āryadeva (or Deva) c. 10th century [note 25]

There is one surviving Chinese translation of an Indian commentary in the Chinese Buddhist Canon. Āryadeva's commentary is on the short version of the Heart Sutra. [25] : 11,13

Other Edit

Besides the Tibetan translation of Indian commentaries on the Heart Sutra, Tibetan monk-scholars also made their own commentaries. One example is Tāranātha's A Textual Commentary on the Heart Sutra.

In modern times, the text has become increasingly popular amongst exegetes as a growing number of translations and commentaries attest. The Heart Sutra was already popular in Chan and Zen Buddhism, but has become a staple for Tibetan Lamas as well.

Selected English translations Edit

The first English translation was presented to the Royal Asiatic Society in 1863 by Samuel Beal, and published in their journal in 1865. Beal used a Chinese text corresponding to T251 and a 9th Century Chan commentary by Dàdiān Bǎotōng ( 大顛寶通 ) [c. 815 CE]. [47] In 1881, Max Müller published a Sanskrit text based on the Hōryū-ji manuscript along an English translation. [48]

There are more than 40 published English translations of the Heart Sutra from Sanskrit, Chinese, and Tibetan, beginning with Beal (1865). Almost every year new translations and commentaries are published. The following is a representative sample.

Recordings Edit

Det Heart Sūtra has been set to music a number of times. [49] Many singers solo this sutra. [50]

  • The Buddhist Audio Visual Production Centre ( 佛教視聽製作中心 ) produced a Cantonese album of recordings of the Heart Sūtra in 1995 featuring a number of Hong Kong pop singers, including Alan Tam, Anita Mui and Faye Wong and composer by Andrew Lam Man Chung ( 林敏聰 ) to raise money to rebuild the Chi Lin Nunnery. [51]
  • Malaysian Imee Ooi ( 黄慧音 ) sings the short version of the Heart Sūtra in Sanskrit accompanied by music entitled 'The Shore Beyond, Prajna Paramita Hrdaya Sutram', released in 2009.
  • Hong Kong pop singers, such as the Four Heavenly Kings sang the Heart Sūtra to raise money for relief efforts related to the 921 earthquake. [52]
  • An Mandarin version was first performed by Faye Wong in May 2009 at the Famen Temple for the opening of the Namaste Dagoba, a stupa housing the finger relic of Buddha rediscovered at the Famen Temple. [53] She has sung this version numerous times since and its recording was subsequently used as a theme song in the blockbusters Aftershock (2010) [54][55] and Xuanzang (2016). [56]
  • Shaolin Monk Shifu Shi Yan Ming recites the Sutra at the end of the song "Life Changes" by the Wu-Tang Clan, in remembrance of the deceased member ODB.
  • The outro of the b-side song "Ghetto Defendant" by the British first wave punk band The Clash also features the Heart Sūtra, recited by American beat poet Allen Ginsberg.
  • A slightly edited version is used as the lyrics for Yoshimitsu's theme in the PlayStation 2 game Tekken Tag Tournament. An Indian styled version was also created by Bombay Jayashri, titled Ji Project. It was also recorded and arranged by Malaysian singer/composer Imee Ooi. An Esperanto translation of portions of the text furnished the libretto of the cantataLa Koro Sutro by American composer Lou Harrison. [57]
  • Det Heart Sūtra appears as a track on an album of sutras "performed" by VOCALOID voice software, using the Nekomura Iroha voice pack. The album, Syncretism of Shinto and Buddhism by VOCALOID, [58] is by the artist tamachang.
  • Toward the end of the opera The (R)evolution of Steve Jobs by Mason Bates the character inspired by Kōbun Chino Otogawa sings part of the Heart Sūtra to introduce the scene in which Steve Jobs weds Laurene Powell at Yosemite in 1991.
  • Part of the Sutra can be heard on Shiina Ringo's song 鶏と蛇と豚 (Gate of Living), from her studio album Sandokushi (2019) [59]

In the centuries following the historical Xuanzang, an extended tradition of literature fictionalizing the life of Xuanzang and glorifying his special relationship with the Heart Sūtra arose, of particular note being the Journey to the West [60] (16th century/Ming dynasty). In chapter nineteen of Journey to the West, the fictitious Xuanzang learns by heart the Heart Sūtra after hearing it recited one time by the Crow's Nest Zen Master, who flies down from his tree perch with a scroll containing it, and offers to impart it. A full text of the Heart Sūtra is quoted in this fictional account.

In the 2003 Korean film Spring, Summer, Fall, Winter. and Spring, the apprentice is ordered by his Master to carve the Chinese characters of the sutra into the wooden monastery deck to quiet his heart. [61]

The Sanskrit mantra of the Heart Sūtra was used as the lyrics for the opening theme song of the 2011 Chinese television series Journey to the West. [62]

The 2013 Buddhist film Avalokitesvara, tells the origins of Mount Putuo, the famous pilgrimage site for Avalokitesvara Bodhisattva in China. The film was filmed onsite on Mount Putuo and featured several segments where monks chant the Heart Sutra in Chinese and Sanskrit. Egaku, the protagonist of the film, also chants the Heart Sutra in Japanese. [63]

In the 2015 Japanese film I Am a Monk, Koen, a twenty-four year old bookstore clerk becomes a Shingon monk at the Eifuku-ji after the death of his grandfather. The Eifuku-ji is the fifty-seventh temple in the eighty-eight temple Shikoku Pilgrimage Circuit. He is at first unsure of himself. However, during his first service as he chants the Heart Sutra, he comes to an important realization. [64]

Bear McCreary recorded four Japanese-American monks chanting in Japanese, the entire Heart Sutra in his sound studio. He picked a few discontinuous segments and digitally enhanced them for their hypnotic sound effect. The result became the main theme of King Ghidorah in the 2019 film Godzilla: King of the Monsters. [65]

Schopenhauer, in the final words of his main work, compared his doctrine to the Śūnyatā of the Heart Sūtra. In Volume 1, § 71 of The World as Will and Representation, Schopenhauer wrote: ". to those in whom the will [to continue living] has turned and has denied itself, this very real world of ours, with all its suns and Milky Ways, is — nothing." [66] To this, he appended the following note: "This is also the Prajna–Paramita of the Buddhists, the 'beyond all knowledge,' in other words, the point where subject and object no longer exist." [67]


The Insight that Brings Us to the Other Shore

The Insight that Brings Us to the Other Shore 6:07

Chanted by the brothers and sisters of Plum Village

“The Insight that Brings us to the Other Shore” translation by Thich Nhat Hanh is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


HEART SUTRA

This is part of a series of articles on the arc of Zen thought, practice, and history, as presented in The Circle of the Way: A Concise History of Zen from the Buddha to the Modern World. You can start at the beginning of this series or simply explore from here. The Heart Sutra stands among the classic.

What follows is an excerpt from Entry into the Inconceivable: An Introduction to Hua-Yen Buddhism, the basis of which is the Avatamsaka or Flower Ornament Sutra. This is entire work is included in Classics of Buddhism and Zen, Volume Five To appreciate fully the comprehensive scope and detail of the.

For a full reader's guide to his works, visit our Reader Guide. Peter Levitt's introduction to The Essential Dogen In 1954 poet Allen Ginsberg wrote a poem called "Song" that acknowledges the weight of our human circumstance and suf­fering in a particular and somewhat unusual way. I believe it may also.

Shambhala: How long have you known Kaz? Roshi Joan: I met Kaz in the mid 1980s when we invited him and other artists to the Ojai Foundation with Thich Nhat Hanh. I felt an instant connection with him, and since that time we have collaborated on many projects and have become good friends and allies in.

The following article is from the Spring, 2012 issue of the Snow Lion Newsletter and is for historical reference only. You can see this in context of the original newsletter here. by KARL BRUNNHOLZL This excerpt is taken from Karl Brunnholzl's The Heart Attack Sutra, a practical and clear explanation.

The following article is from the Autumn, 2003 issue of the Snow Lion Newsletter and is for historical reference only. You can see this in context of the original newsletter here. Photo by Peter Aronson This short gem of a book shows how distorted perceptions and disturbing emotions―arising from our.

The following article is from the Autumn, 2000 issue of the Snow Lion Newsletter and is for historical reference only. You can see this in context of the original newsletter here. His Holiness, Tenzin Gyatso the XIV Dalai Lama, will teach the Heart of Wisdom Sutra in San Jose, California for four hours.

The following article is from the Winter, 1986 issue of the Snow Lion Newsletter and is for historical reference only. You can see this in context of the original newsletter here. Gaden Tenzin Ling, a Tibetan Buddhist meditation center, was founded in Ithaca, NY during the 1980's. Ithaca is a small college.


The best known Buddhist scripture 般若波罗蜜多心经 Bo re bo luo mi duo xin jing The Heart Sutra of Prajna Paramita: pinyin, English translation

The Heart Sutra of Prajna Paramita is the shortest of all the sutras, only 260 characters in the Chinese translation. However, the sutra explains the core teaching of Buddhism — Emptiness. The realization of nothingness is not a negative zero-ness. It conveys the importance of not attached to anything, especially one’s own perceptions, judgements, feelings, desires etc., so that one can see the world wisely and clearly and be able to embrace the joyful and eternal life. The Heart Sutra is very profound and hard to understand, and one can always get better understanding as one keeps observing and practicing it.


般若波羅密多心經唱頌 (Heart Sutra) – 黃慧音 (Imee Ooi)

般若波羅蜜多心經(輕快版)

般若波羅蜜多心經 (國語)

Dalai Lama reciting prajna paramita heart sutra mantra – gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
般若波罗蜜多心经
bō rě bō luó mì duō xīn jīng

The Heart Sutra of Prajna Paramita
eller
The Heart Sutra of the perfection of wisdom
eller
The heart Sutra of Great Wisdom

般若(Sanskrit prajña:direct insight into the truth taught by the Buddha, as a faculty required to attain enlightenment. wisdom / great wisdom / wondrous knowledge)波罗蜜多(Paramita: Paramita is a Sanskrit word, which means to cross over to the other shore. It implies crossing over from the Sea of suffering to the Shore of happiness, from the Samsara of birth and death to Nirvana and from ignorance to enlightenment.)心经(the heart sutra)

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。
guān zì zài pú sà , xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng, dù yī qiē kǔ è。
When Bodhisattva Avalokitesvara deeply practices Prajna Paramita (the wisdom of life and death transcendence), he clearly sees all emptiness of the Five Aggregates and is able to cross beyond all sufferings and distressed situations.

观自在菩萨(Bodhisattva Avalokitesvara),行(practice)深(deeply)般若波罗蜜多(see the annotation of the title)时(time),照(brightly)见(see)五蕴(Skandhas-the Five Aggregates:In Buddhist phenomenology and soteriology, the skandhas (Sanskrit) or khandhas (Pāḷi), aggregates in English, are the five functions or aspects that constitute the sentient being: matter, sensation, perception, mental formations and consciousness.)皆(all)空(empty),度(transcend)一切(everything)苦(bitterness/sufferings)厄(disasters/difficult situation)。

舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。
shè lì zǐ, sè bù yì kōng ,kōng bù yì sè , sè jí shì kōng , kōng jí shì sè。
Shariputra,substance does not differ from emptiness emptiness doesn’t differ from substance substance exactly is emptiness and emptiness exactly is substance.

舍利子(Shariputra – Śāriputra or Sāriputta was one of two chief male disciples of the Buddha),色(substance/appearance)不(not)异(different from)空(emptiness),空(emptiness)不(not)异(different from)色(substance),色(substance)即(exactly)是(is)空(emptiness),空(emptiness)即(exactly)是(is)色(substance)。

受想行识,亦复如是。
shòu xiǎng xíng shí,yì fù rú shì。
Perception, thinking, doing and knowledge are also like this (Perception, thinking, doing and consciousness don’t differ from emptiness Perception, thinking, doing and consciousness exactly are emptiness).

舍利子,是诸法空相,
shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng,
Shariputra, the appearances of emptiness of all ways are

舍利子(Shariputra – Śāriputra or Sāriputta was one of two chief male disciples of the Buddha),是(is)诸(all)法(law/way/principles)空(empty)相(appearance),

不生不灭,不垢不净,不增不减,
bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng, bù zēng bù jiǎn ,
(They) do not produce, not extinguish, not become filthy, not become pure, not increase and not decrease.

不(not)生(produce)不(not)灭(extinguish),不(not)垢(become filthy)不(not)净(become pure),不(not)增(increase)不(not)减(decrease),

是故空中无色,无受想行识,
shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí,
Therefore, within emptiness, there is no substance (as well as) no perception, thinking, doing and consciousness.

无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,
wú yǎn ěr bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè,
There is no eye, ear, nose, tongue,body and consciousness there is no color, sound, fragrance, smell, sense of touching and Buddhist teaching there is no boundary of eyes.

无(no)眼(eye)耳(ear)鼻(nose)舌(tongue)身(body)意(consciousness),无(no)色(color)声(sound)香(fragrance)味(smell)触(sense of touching)法( Buddhist teaching),无(no)眼(eye)界(boundary)

乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,
nǎi zhì wú yì shí jiè, wú wú míng , yì wú wú míng jìn,
It goes as far as to the involuntary(unconscious ) boundary, without ignorance, and also without the extremity of ignorance.

乃至(go as far as)无(no/without)意识(conscious)界(boundary),无(no)无(not)明(bright/understand),亦(also)无(no)无(not)明(bright/understand)尽(the end/extremity/limit),

乃至无老死,亦无老死尽。
nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn。
It goes as far as to no aging and dying, as well as no extremity of aging and dying.

乃至(go as far as/and even)无(without)老(aging)死(dying),亦(also)无(without)老(aging)死(dying)尽(limit/extremity)。

无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。
wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù。
There is no accumulation of suffering, no extinguish of the Way there is no wisdom as well as no gains because of none to attain.

无(no)苦(bitterness/suffering)集(accumulate)灭(extinguish)道(the way),无(no)智(wisdom)亦(also)无(no)得(obtain/gain),以(for)无(no)所得(something to attain)故(reason)。

菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。
pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài。
Bodhisattva, due to Prajna Paramita , has no worries in his heart.

菩提萨埵(Bodhisattva),依(according to)般若(Sanskrit prajña:direct insight into the truth taught by the Buddha, as a faculty required to attain enlightenment. wisdom / great wisdom / wondrous knowledge)波罗蜜多(Paramita: Paramita is a Sanskrit word, which means to cross over to the other shore. It implies crossing over from the Sea of suffering to the Shore of happiness, from the Samsara of birth and death to Nirvana and from ignorance to enlightenment.)故(reason),心(heart)无(without)挂碍(worry)。

无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。
wú guà ài gù, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán。
Because of no worrying, there is nothing that can frighten him. Therefore, he is able to keep away from distorted dreams, and is able to achieve Nirvana after all.

无(no)挂碍(worry)故(reason),无(not)有(have)恐怖(terror/fearful things),远离(far away from)颠倒(upside down)梦想(dream),究竟(after all)涅槃((in Buddhism) a transcendent state in which there is neither suffering, desire, nor sense of self, and the subject is released from the effects of karma and the cycle of death and rebirth. It represents the final goal of Buddhism.)。

三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。
sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí。
Buddhas of the past, present and future, due to Prajna Paramita , obtains Supreme Perfect Enlightenment.

三世(past/present/future three generation)诸(all)佛(buddhas),依(due to)般若(Sanskrit prajña:direct insight into the truth taught by the Buddha, as a faculty required to attain enlightenment. wisdom / great wisdom / wondrous knowledge)波罗蜜多(Paramita: Paramita is a Sanskrit word, which means to cross over to the other shore. It implies crossing over from the Sea of suffering to the Shore of happiness, from the Samsara of birth and death to Nirvana and from ignorance to enlightenment.)故(reason),得(obtain)阿耨多罗三藐三菩提(Anuttara-Samyak-Sambodhi/Supreme Perfect Enlightenment)。

故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,
gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu,
Therefore, we understand that Prajna Paramita is the great wondrous mantra, is the great bright mantra.

故(so)知(understand)般若(Sanskrit prajña:direct insight into the truth taught by the Buddha, as a faculty required to attain enlightenment. wisdom / great wisdom / wondrous knowledge)波罗蜜多(Paramita: Paramita is a Sanskrit word, which means to cross over to the other shore. It implies crossing over from the Sea of suffering to the Shore of happiness, from the Samsara of birth and death to Nirvana and from ignorance to enlightenment.)是(is)大(great)神(wondrous)咒(mantra),是(is)大(great)明(bright)咒(mantra),

是无上咒,是无等等咒。能除一切苦,真实不虚。
shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。néng chú yī qiē kǔ, zhēn shí bù xū。
It is the supreme manta, the unparalleled mantra that can get rid of all sufferings, and it is real and not false.

是(is)无上(supreme)咒(mantra),是(is)无等等(unparalleled)咒(mantra)。能(able to)除(get rid of)一切(every/all)苦(bitter/suffering),真实(real)不(not)虚(false)。

故说般若波罗蜜多咒。
gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。
Therefore, he utters Mantra of the Prajna Paramita

故(therefore)说(say)般若(Sanskrit prajña:direct insight into the truth taught by the Buddha, as a faculty required to attain enlightenment. wisdom / great wisdom / wondrous knowledge)波罗蜜多(Paramita: Paramita is a Sanskrit word, which means to cross over to the other shore. It implies crossing over from the Sea of suffering to the Shore of happiness, from the Samsara of birth and death to Nirvana and from ignorance to enlightenment.)咒(mantra)。

即说咒曰:
jí shuō zhòu yuē:
The mantra is recited:

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。
jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē。
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.
Go, go, go beyond and transcend, go utterly beyond, awakened, well said.

Gate(go) gate(go) paragate(go beyond and transcend) parasamgate(go utterly beyond) bodhi(awakened) svaha (is a denouement indicating the end of the mantra. Literally, it means “well said”).


Copy of the Heart Sutra - History

James Deacon's . . Reiki Pages .
www.aetw.org
(formerly: All Energy-Therapies Web )


THE HANNYA SHINGYO
The Heart Sutra (of Transendental Wisdom)
Copyright © 2003 James Deacon


The Heart Sutra ( or 'Heart of the Wisdom Sutra' ) is the shortest of all the Sutras.

Comprised of less than 300 kanji characters, the Hannya Shingyo is regarded as the summation of the wisdom of Buddha.

A distillation of the essence of Zen thought, the Hannya Shingyo teaches the most basic of all Buddhist philosophy - the insight attained by non-attachment - the doctrine of Emptiness or Ku.

The Heart Sutra is derived from the Hannya Kyo or 'Great Wisdom-perfection Heart Sutra'

Reciting the Heart Sutra is, on one level a sign of one's devotion to Zen Buddhism, and the unknowable it is also a way of generating 'merit' - for oneself, or for one on whose behalf the sutra is recited.

In folk belief, it is said that reciting the hannya shingyo makes one invisible to evil spirits and demons.

Click on image for a printable copy of the Hannya Shingo written in bonji
- the sacred characters of the Siddham Script


THE HEART SUTRA

BU SETSU MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI SHO KEN GO UN KAI KU DO IS-SAI KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN NI BI ZETS SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MO RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK-KO BO DAI SAT- TA E HAN-NYA HA RA MI TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON RI IS SAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU E HAN- NYA HA RA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI KO CHI HAN- NYA HA RA MI TA ZE DAI SHIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO DO SHU NO JO IS-SAI KU SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN-NYA HA RA MI TA SHU SOKU SETSU SHU WATSU GYA TE GYA TE HA RA GYA TE HARA SO GYA TE BO DHI SOWA KA HAN-NYA SHIN GYO


[click on banner]


[click on banner]


Prajñāpāramita-hṛdayam sūtra

oṃ namo bhagavatyai ārya prajñāpāramitāyai!

ārya-avalokiteśvaro bodhisattvo gambhīrāṃ prajñāpāramitā caryāṃ caramāṇo vyavalokayati sma:
panca-skandhās tāṃś ca svābhava śūnyān paśyati sma.

iha śāriputra: rūpaṃ śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ rūpān na pṛthak śūnyatā śunyatāyā na pṛthag rūpaṃ yad rūpaṃ sā śūnyatā ya śūnyatā tad rūpaṃ. evam eva vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānaṃ.

iha śāriputra: sarva-dharmāḥ śūnyatā-lakṣaṇā, anutpannā aniruddhā, amalā avimalā, anūnā aparipūrṇāḥ.

tasmāc chāriputra śūnyatayāṃ na rūpaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānam. na cakṣuḥ-śrotra-ghrāna-jihvā-kāya-manāṃsi. na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavaya-dharmāh. Na cakṣūr-dhātur. yāvan na manovijñāna-dhātuḥ. na-avidyā na-avidyā-kṣayo. yāvan na jarā-maraṇam na jarā-maraṇa-kṣayo. na duhkha-samudaya-nirodha-margā. Na jñānam, na prāptir na-aprāptiḥ.

tasmāc chāriputra aprāptitvād bodhisattvasya prajñāpāramitām āśritya viharatyacittāvaraṇaḥ. cittāvaraṇa-nāstitvād atrastro viparyāsa-atikrānto niṣṭhā-nirvāṇa-prāptaḥ.

tryadhva-vyavasthitāḥ sarva-buddhāḥ prajñāpāramitām āśrityā-anuttarāṃ samyaksambodhim abhisambuddhāḥ.

tasmāj jñātavyam: prajñāpāramitā mahā-mantro mahā-vidyā mantro 'nuttara-mantro samasama-mantraḥ, sarva duḥkha praśamanaḥ, satyam amithyatāt. prajñāpāramitāyām ukto mantraḥ.

tadyathā: gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā.

iti prajñāpāramitā-hṛdayam samāptam.


A new translation of the Heart Sutra by Sensei Kaz Tanahashi and Roshi Joan Halifax

Avalokiteshvara, who helps all to awaken,
moves in the deep course of
realizing wisdom beyond wisdom,
sees that all five streams of
body, heart, and mind are without boundary,
and frees all from anguish.

O Shariputra,
[who listens to the teachings of the Buddha],
form is not separate from boundlessness
boundlessness is not separate from form.
Form is boundlessness boundlessness is form.
The same is true of feelings, perceptions, inclinations, and discernment.

O Shariputra,
boundlessness is the nature of all things.
It neither arises nor perishes,
neither stains nor purifies,
neither increases nor decreases.
Boundlessness is not limited by form,
nor by feelings, perceptions, inclinations, or discernment.
It is free of the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind
free of sight, sound, smell, taste, touch, and any object of mind
free of sensory realms, including the realm of the mind.
It is free of ignorance and the end of ignorance.
Boundlessness is free of old age and death,
and free of the end of old age and death.
It is free of suffering, arising, cessation, and path,
and free of wisdom and attainment.

Being free of attainment, those who help all to awaken
abide in the realization of wisdom beyond wisdom
and live with an unhindered mind.
Without hindrance, the mind has no fear.
Free from confusion, those who lead all to liberation
embody profound serenity.
All those in the past, present, and future,
who realize wisdom beyond wisdom,
manifest unsurpassable and thorough awakening.

Know that realizing wisdom beyond wisdom
is no other than this wondrous mantra,
luminous, unequalled, and supreme.
It relieves all suffering.
It is genuine, not illusory.

So set forth this mantra of realizing wisdom beyond wisdom.
Set forth this mantra that says:

Gaté, gaté, paragaté, parasamgaté, bodhi! Svaha!

The Heart Sutra chant in Sino-Japanese

MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI SHO KEN GO ON KAI KU DO IS SAI KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN NI BI ZES SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK KO BO DAI SAT TA E HAN NYA HA RA MITA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON RI IS SAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU E HAN NYA HA RA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAM MYAKU SAM BO DAI KO CHI HAN NYA HA RA MI TA ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO DO SHU NO JO IS SAI KU SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN NYA HA RA MI TA SHU SOKU SETSU SHU WATSU

GYA TEI GYA TEI HA RA GYA TEI HARA SO GYA TEI BO JI SOWA KA HAN NYA SHIN GYO


Se videoen: Nephew - Hjertestarter